Forholdet til venner og familie forandrer seg ofte når man opplever stor sorg. Noen glir unna, mens andre blir nærmere. Foreldrene sørger som regel mye lenger enn omgivelsene forventer. Noen føler at tiden står stille, mens hverdagen går videre for andre. Foreldrene føler seg ofte ensomme i sorgen fordi de opplever at ingen forstår dem. Dette gjelder også mange besteforeldre. Det er vanlig at det blir vanskelig å finne glede eller mening i de samme aktivitetene og samværsformene som tidligere. 

 

Det er blitt verre å ta en pils med kameratene; det virker for overfladisk.  Hvorfor skal jeg være glad? Har jeg noen grunn til å smile?” (Bestefar)

 

Mange blir skuffet over nære venner som ikke viser forståelse eller som kommer med sårende kommentarer. Besteforeldre forteller om hvordan de ofte blir spurt om hvordan det går med de etterlatte foreldrene uten å selv bli spurt om hvordan de har det. Dette skyldes som regel uvitenhet og ubetenksomhet. Folk er ikke klar over hvor tøft besteforeldre har det. Noen synes det er vanskelig å spørre, mange er redde for ”å rippe opp i sorgen” og vet ikke hva de skal si. Besteforeldre forteller også om kommentarer som;

”De er jo så unge, de får sikkert flere barn,” ”Hvis han var syk, var det godt han ikke levde så lenge”. Slike lettvinte kommentarer kan være vanskelige å takle. Selv om folk gjerne vil trøste, får slike forsøk fort motsatt virkning. Det er sårende når det som blir sagt, oppfattes som bagatellisering av tapet og sorgen. Besteforeldre har de samme dilemmaene overfor de sørgende foreldrene: Hva bør vi si og ikke si, gjøre og ikke gjøre? Kanskje er det viktigere å være lydhør enn å si og gjøre ”det riktige”.

En utfordring er hvordan tapet og sorgen får plass i forhold til menneskene som utgjør ditt sosiale nettverk. Dersom venner skal ha mulighet til å forstå hvordan du har det, og til å støtte deg, er det viktig at du selv tar initiativ til å snakke om ditt døde barnebarn og sorgen du går igjennom. Prøv å være tydelig på hvordan du har det, hvordan du reagerer og hva du trenger overfor dem du ønsker å involvere i din sorgprosess. 

 

Nettverket rundt etterlatte foreldre og besteforeldre har ofte behov for mer kunnskap om hvordan de kan være til hjelp og støtte. De kan ha utbytte av informasjonsheftet Plutselige dødsfall – hvordan kan du hjelpe, mens heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er nyttig for arbeidsplassen.