Litteratur

Handbook of bereavement research and practice. Margaret S. Stroebe, Robert O. Hansson, Henk Schut og Wolfgang Stroebe. American Psychological Association, 2008.

Sosial nettverkstøtte ved brå død. Kari Dyregrov og Atle Dyregrov. Fagbokforlaget, 2007.

Barn og ungdom som sørger. Kari Bugge og Eline Grelland Røkholt. Fagbokforlaget, 2009.

Brosjyrer og informasjonsmateriell fra Landsforeningen uventet barnedød:

Gravferdsveiledning – for foreldre som har mistet et lite barn (også tilgjengelig digitalt på engelsk)

Landsforeningen uventet barnedød – en presentasjon

Nytt svangerskap ved tap av barn

Når et lite barn dør – i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår(også tilgjengelig digitalt på engelsk)

Når barnet dør – en brosjyre for helsestasjonen

Når sorgen rammer en av dine ansatte

Parforhold og sorg ved tap av barn(også tilgjengelig på engelsk)

Plutselige dødsfall – hvordan kan du hjelpe?

Små barns sorg – informasjon og veiledning til foreldre

Skolebarn og sorg

Ungdom og sorg

DVD: Samtale om sorg ved tap av barn

 

Se også www.lub.no for en oppdatert oversikt over brosjyrer og litteratur.