”Selv om jeg har lyst å hjelpe Gro (datter som har mistet barnet sitt) 110 prosent, så har jeg også en datter til som jeg prøver å hjelpe, og det er ikke alltid lett å balansere.  Dessuten har jeg tre andre barnebarn, og jeg ønsker selvfølgelig å være bestefar for alle.” (Bestefar)

 

Besteforeldre har ofte flere barn og barnebarn å ta hensyn til. Hele storfamilien er rammet av det som har skjedd, og vil i større eller mindre grad være preget. Storfamilien kan bli til uvurderlig støtte for hverandre i den vanskelige tiden. Men kommunikasjonen er vanskelig. Det er mange hensyn å ta. Kanskje har man andre barn som er gravide eller er småbarnsforeldre og er redd for at de skal bli engstelige eller ta det ille opp om man snakker om det døde barnet. Frykt og usikkerhet kan føre til at omgangen med de etterlatte foreldrene blir stiv og unaturlig. Hele familieforholdet endrer seg. Det kan være en vanskelig balansegang å finne ut hva en kan si til hvem og når. Det blir både spørsmål om egen sårbarhet og å lete etter mulige ”åpninger” hos andre.Hvis du klarer å finne de rette anledningene, kan det hjelpe å sette ord på det som er blitt rart og vanskelig overfor dem det gjelder. Spør gjerne foreldrene hvordan de ønsker at familien skal forholde seg til dem og ivareta minner om det døde barnet. 

 

De andre besteforeldrene

Husk at dere ikke er alene om å være besteforeldre som sørger. Foreldrene til ditt svigerbarn er også rammet, og kjenner sannsynligvis på mange av de samme følelsene og vanskelighetene som deg. Selv om dere ikke kjenner hverandre godt fra før kan det, etter en slik hendelse, være godt å snakke med de andre besteforeldrene. Dette vil også kunne bidra til bedre støtte rundt de etterlatte foreldrene. Som ulike foreldre med ulike familietradisjoner kan dere kanskje bidra på ulike måter? Det viktigste er å finne ut hva en selv kan bidra med. 

 

Nyfamilien 

Det finnes mange familiekonstellasjoner som det kan være ekstra utfordrende å forholde seg til i sorgen. Noen besteforeldre er skilt og lever kanskje sammen med en ny partner. I en slik situasjon kan partneren noen ganger være sterkt berørt og andre ganger stå mer på utsiden. I den nye situasjonen opplever noen det naturlig å ha kontakt med sin ekspartner igjen, med de utfordringene det kan innebære. Kanskje er det stebarnebarn eller svigerbarn som ikke lenger bor sammen med ditt døde barnebarns far/mor. Dette kan skape kompliserte forhold ved sorg, og du må kjenne etter hva som er naturlig for deg når det gjelder kontakt og samtaler. Alle involverte familiemedlemmer kan imidlertid trenge lydhørhet fra noen.