Det aller viktigste arbeidskolleger og arbeidssted kan gjøre er å ha et arbeidsklima som tillater de etterlatte å ha reaksjoner og gir dem lov til å ha varierende arbeidskapasitet. Arbeidsledere og kolleger kan gi ulik, og/eller overlappende støtte til etterlatte. Mens ledere vil ha et hovedansvar for å lede og igangsette tiltak, vil virkningen av tiltakene være avhengig av at arbeidskolleger deltar. Mens noen tiltak vil være mer formelle og igangsettes tidlig, vil andre være uformelle og innbakt i daglige omgangsformer, og (ideelt sett) vedvare over tid. Målsettingen for god støtte bør være å gi oppmerksomhet og tilpasse og tilrettelegge arbeidssituasjonen for rammet arbeidstaker. Støttetiltak skal legge til rette for at den rammede både får mulighet til å ”tenke på noe annet” og til å snakke om det som har skjedd om de ønsker det. Dette skjer gjennom at ledelse og kolleger viser empati, medmenneskelighet, forståelse, omtanke og respekt.