• Utarbeid en plan for arbeidsplassen om hva som skal gjøres om en medarbeider mister en av sine nærmeste. Det sikrer at oppfølging ikke svikter. Ha minimum ett år som en tidfestet omsorgsperiode.

 

 • Sett deg inn i hvilke reaksjoner som er vanlige, slik at du kan være til best mulig hjelp.

 

 • Ta aktivt kontakt og våg å strekke deg ut og vise at du bryr deg og er opptatt av hva vedkommende har gjennomgått. Dersom du blir avvist må du godta det, men kanskje forsøke å ta kontakt igjen etter noen tid. Det går bra å ta kontakt flere ganger.

 

 • Tilby å være sammen med den etterlatte dersom du vet vedkommende bor alene og legg vekt på å mobilisere sosial støtte for personen.

 

 • Du kan yte praktisk hjelp dersom det er nødvendig, men pass likevel på at du ikke tar over for mye. Det medfører ytterligere tap av kontroll slik at den rammede blir mer hjelpeløs.

 

 • Ha tålmodighet og gi tid til å lytte. Til å begynne med er det gjerne slik at den etterlatte igjen og igjen vil fortelle om det som har skjedd. De reaksjonene som kommer må anerkjennes og ikke ses på som unaturlige eller “syke”.

 

 • Informer kolleger i pakt med den etterlattes ønsker. 

 

 • Legg til rette for tidlig retur til arbeidsplassen om han/hun ønsker det. 

 

 • La krav om innsats være senket og hele tiden være tilpasset den rammedes situasjon og kapasitet. Vær romslig med bruk av velferdspermisjon. 

 

 • Husk at det som oftest går mye lengre tid før han/hun er “kommet over” det som har skjedd enn du tror. Bring derfor hendelsen på banen selv om det har gått mange uker eller måneder, eller lytt når den etterlatte gjør det.

 

 • Husk at etter et tap tar det tid før den rammede får full arbeidskapasitet igjen. Still derfor ikke urimelige krav til prestasjoner i tiden etterpå.

 

 • Dersom noe skjer som sterkt minner om tapet, så kan dette medføre sterke reaksjoner. Tre støttende til, avløs vedkommende uten at det behøver merkes av andre, slik at vedkommende kan roe seg ned. Ta hensyn og tilby din tid, og vis at du forstår eller prøver å forstå.

 

 • Husk at etter et dødsfall er en ekstra sårbar, og gjerne også irritabel. Dette krever mer tålmodighet fra arbeidskolleger, og evnen til å tilgi selv når en kjenner seg urettmessig kritisert.

 

 • Dersom du ser at tapet fortsetter å slite sterkt på, så anbefal din kollega å søke hjelp. Ikke la det gå månedsvis før noe gjøres, da setter problemene seg så mye lettere “fast”.