Sosial nettverksstøtte ved brå død. Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2007). Bergen: Fagbokforlaget. – se spesielt side 183 - 203 om støtte på arbeidsplassen.

Sorg. Bugge, K, Eriksen, H, Sandvik, O. (2003). Bergen: Fagbokforlaget.

Plutselige dødsfall – hvordan kan du hjelpe? (Brosjyre fra Landsforeningen uventet barnedød)

Landsforeningen uventet barnedød har tilgjengelig en rekke informasjonsbrosjyrer og materiell som omhandler aspekter ved sorg. Se www.lub.no. for bestillinger og oppdatert oversikt over brosjyrer og litteratur.

Nyttige nettsider

krisepsykologi.no:             

Senter for Krisepsykologi sine nettsider. Her finnes mye stoff om sorg, kriser og katastrofer.

kriser.no:              

Organisering av hjelp etter ulike typer hendelser.  

psykiskhelse.no:      

Rådet for psykisk helse.

 

lub.no:                 

Landsforeningen uventet barnedød. 

 

etbarnforlite.no:      

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”

 

levenorge.no:           

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

 

kreftforeningen.no:

Kreftforeningen, for alle som har kreft eller er pårørende til kreftpasienter.