De første dagene etter dødsfallet kjennes ofte uvirkelige. Noen føler at de ikke er helt til stede i det som skjer. Noen ønsker bare å være sammen med barnet, mens andre fokuserer mest på praktiske oppgaver. Planlegging av den endelige avskjeden, gravferden, er noe av det siste dere kan gjøre for barnet. Tenk nøye gjennom hvordan dere ønsker at gravferden skal være. Skal et begravelsesbyrå engasjeres, og hvordan vil dere bidra selv?  (Les mer i Gravferdsveiledning - for foreldre som har mistet et lite barn.)

Kistegrav eller urnegrav

Dere må velge om barnets kiste skal gravlegges direkte i jorden (kistegrav) eller kremeres. Ved kremasjon blir asken samlet i en urne som settes ned i jorden på kirkegården/gravlunden (urnegrav) en tid etter gravferdsseremonien.

Kiste

Velg selv hvilken kiste barnet skal ha. Mange foreldre synes det er godt å selv få legge barnet i kisten. Velg hva slags klær dere vil at barnet skal ha på seg. Kanskje ønsker dere at barnet skal ha med seg et kosedyr, en smokk eller en leke? Søsken eller andre kan også bidra med tegninger, dikt, avskjedsbrev eller andre ting som de har laget eller valgt ut til barnet.  På den måten kan avskjeden bli personlig for de involverte. Dere kan tenke gjennom om dere ønsker åpen kiste under selve seremonien.

Gravsted

Det finnes flere ulike gravsteder å velge i. Dere kan ha en tradisjonell grav med gravstein og beplantning. Noen kirkegårder har et eget område for barnegraver, eller kanskje foretrekker dere en familiegrav. Andre foreldre velger en anonym grav/minnelund for sitt barn.

Dødsannonse

Dødsannonsen kan stå i avisen enten før eller etter gravferden. Dersom dere skal ha en åpen seremoni, er dødsannonsen en fin måte å fortelle når og hvor den skal være. Skal seremonien være lukket, er en annonse en fin måte å fortelle omverdenen at dere har mistet et barn og at dere er i sorg.

Støtte

Ved henvendelse til det lokale NAV-kontoret kan foreldre få dekket en del av kostnadene til gravferd av barn under 18 år og barn som dør før eller under fødsel (gravferdsstønad). Begravelsesbyrået kan bistå med dette. Det finnes ingen nedre grense for hvor langt svangerskapet var. Folketrygden dekker faktiske utgifter til gravferder som blomster, gravstein og kiste. Utgifter til en eventuell minnestund dekkes ikke.