Beklager, livet sto ikke til å redde

Når barn dør under fødselen eller like etterpå, kan dødsfallet skje under dramatiske omstendigheter. Barnet blir kanskje fraktet vekk i hui og hast etter fødselen for å få livreddende behandling. Foreldrene får knapt se barnet før beskjeden kommer om at livet ikke sto til å redde.

Dersom barnet døde under dramatiske omstendigheter, kan det være ekstra vanskelig å akseptere det som har skjedd. Det er ikke uvanlig å reagere med sinne, fortvilelse, angst, likegyldighet eller apati.

Å holde sitt døende barn er uutholdelig. Likevel har andre foreldre erfart at nettopp det å se, holde og lukte på barnet er viktig. Slik opplever de å bli kjent med det barnet de er i ferd med å miste. Noen ønsker også at barnet blir døpt.

Hvis barnet ligger på respirator, er det svært tøft når livet ikke kan reddes og respiratoren må skrus av. Noen barn sovner stille og fredelig inn på foreldrenes bryst etter at foreldrene har fått beskjeden om at barnet ikke kan leve. Mange foreldre som har fått holde sitt levende barn og være sammen med barnet fram til det døde, om det så bare var for noen minutter eller timer, er i ettertid glade for den tiden de fikk med den lille. Det er viktig at det blir tatt bilder av barnet både alene og sammen med foreldre og eventuelle søsken mens det ennå lever. Dette skaper historie i barnets korte liv og gir dyrebare minner.

Hvert år dør rundt 40 barn i løpet av sin første leveuke. Noen barn dør rett etter fødselen, mens andre barn dør etter kortere eller lengre perioder på respirator og forsøk på gjenopplivning. Det er mange ulike årsaker til at barn dør i første leveuke:

  • Omtrent halvparten av barna dør på grunn av faktorer hos mor (svangerskapsforgiftning, diabetes, for tidlig vannavgang, forliggende morkake og morkakeløsning) eller komplikasjoner under svangerskapet, fødselen eller forløsningen
  • I overkant av en fjerdedel dør som følge av medfødte misdannelser
  • Ca 10 prosent dør av puste- og hjerteforstyrrelser, snaut 5 prosent dør på grunn av kromosomavvik, og ca 1 prosent dør av infeksjoner
  • Ca 4 prosent dør av dårlig definerte eller ukjente årsaker
  • Ca 6 prosent dør av andre årsaker
  • Det er flere gutter enn jenter som dør ved fødselen

(Kilde: FHI/Medisinsk Fødselsregister 2015)

i