Relevante nettsider

www.etbarnforlite.no (Foreningen ”Vi som har et barn for lite”)
www.ffhb.no (Landsforeningen for hjertesyke barn)
www.barnekreftforeningen.no (Barnekreftforeningen)
LUB foreldreforum - lukket nettforum for foreldre som har mistet barn)

Litteratur

Barnet som ikke ble. Wold, K. Emilia forlag, 2008. Selges fra LUB

Små føtter setter dype spor. Teigen, J. Commentum forlag, 2007.

Sorg. Bugge, K., Eriksen, H. og Sandvik, O. Fagbokforlaget, 2003.

Sorg hos barn. En håndbok for voksne. Dyregrov, A. Fagbokforlaget, 2006.

Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe? Dyregrov, K.,  og Dyregrov, A. Fagbokforlaget, 2007.

Pelle og de to hanskene. Ei bok om døden. (Barnebok) Kari Vinje og Vivian Sahl Olsen, Luther forlag, 1999.

Det kan ikke være sant. Når et lite barn dør. Anne Mia Myhre. Selvbiografi, Universitetsforlaget, 1992.

Hva skjer når vi dør? Å snakke med barn om døden. Dyregrov, A. Gyldendal Norsk forlag, 2010. Selges fra LUB