Dette heftet er skrevet til alle foreldre som plutselig opplever å miste sitt kjære, lille barn. Heftet gir ingen fasitsvar på hva dere bør gjøre, men kan gi råd og veiledning i en ellers kaotisk og vanskelig tid. Mye skal erfares og ordnes, og viktig avgjørelser skal tas i tiden som kommer. I Landsforeningen uventet barnedød har vi erfart at det kan være til hjelp å vite hva andre etterlatte har opplevd som viktig og støttende i lignende situasjoner. Dette heftet formidler disse erfaringene.

Sorgens utrykk og reaksjoner har mange likhetstrekk enten barnet døde i mors liv, ved fødselen eller i løpet av sine første leveår. Like fullt er situasjonene forskjellige. Innledningsvis beskriver vi fakta og erfaringer knyttet til hvordan barnet døde; i dødfødsel, ved fødselen og i annen uventet barnedød. Heftets andre del omhandler temaer som obduksjon, å ta avskjed og gravferd, samt sorg og sorgarbeid. Dette er relevant for alle etterlatte foreldre, uansett hvordan barnet døde.