Ta kontakt på post@lub.no / 22 54 52 00 for å opprette kontakt med en kontaktperson.

Tilbud om sorggruppe

LUB Oslo og Akershus Fylkeslag driver sorggrupper. Tilbudet går til foreldre som har mistet barn i løpet av det siste året, og som kan ha nytte av et forum for å treffe andre foreldre. Les mer om hva en sorggruppe i LUB er her.

Det starter fortløpende opp sorggrupper, ta kontakt med post@lub.no for informasjon om når neste gruppe starter opp.