Ta kontakt på post@lub.no / 22 54 52 00 for å opprette kontakt med en kontaktperson.
 

Tilbud om sorggruppe i regi av LUB Oslo og Akershus

Oslo og Akershus Fylkeslag i Landsforeningen uventet barnedød (LUB) driver sorggrupper. Tilbudet går til foreldre som har mistet barn i løpet av det siste året, og som kan ha nytte av et forum for å treffe andre foreldre. Les mer om hva en sorggruppe i LUB er her.

Det starter fortløpende opp sorggrupper, ta kontakt med post@lub.no for infomasjon om når neste gruppe starter opp.

Vanligvis holdes sorggruppene kl. 18 -20 i LUBs lokaler på Majorstuen i Oslo: Ole Fladagersgt 1a. Grupper avholdes digitalt når det ikke er mulig å ha fysiske grupper.

Dette er likepersongrupper og ledes av foreldre som selv har mistet barn. Gruppelederne er kurset i frivillig sorgstøttearbeid gjennom LUBs kurs- og kvalitetssikringsarbeid.