Planer for 2024 er ikke ferdig lagt. Mer informasjon kommer. Her er våre foreløpige planer:

Tirsdag 15. oktober: Wave of light-markering 

Følg også med på vår Facebookside.