Når livet slutter før det begynner: foreldres opplevelser etter en dødfødsel og det etterfølgende svangerskapet. Line Christoffersen og Janne Teigen, Abstract forlag, 2013

Handbook of bereavement research and practice. Margaret S. Stroebe, Robert O Hansson, Henk Schut and Wolfgang Stroebe. American Psychological Association, 2008