Det å miste et barn er smertefullt. Det gjør fysisk vondt å ikke ha et elsket barn å holde og kose med. Følelsen av tristhet og tomhet er sterk, og mange opplever seg tappet for krefter. Det krever stor mental kapasitet å komme seg igjennom sorgen og savnet over et barn som ikke fikk leve. En fremtid med barnet i sentrum for planer og drømmer blir knust, og følelsen av meningsløshet er sterk.  Derfor ønsker mange seg raskt et barn til.

Like fullt grubler mange over om de våger å utsette seg for risikoen for å oppleve det samme en gang til. Engstelse og bekymring melder seg raskt. Tryggheten i tilværelsen rives brått bort; «én tragedie har skjedd - nå kan alt skje». Denne frykten kan innvirke på nytt svangerskap uansett om barnet døde i magen eller i løpet av sine første leveår.
 

Tapserfaringer setter spor

Tapserfaringer setter spor og har konsekvenser for foreldrenes mestring av nytt svangerskap, fødsel og barseltid. Undersøkelser viser at foreldre har mange spørsmål rundt det å bli gravid igjen, men opplever ofte å få lite tilfredsstillende svar. Mange har også problemer med å knytte seg til et nytt barn. Foreldre som mister barn kommer ikke over sorgen, men de kommer seg igjennom den. Selv om de får flere barn, vil de alltid ha et barn for lite. Etter hvert blir savn og vemod en naturlig del av livet for de fleste. Sorgbearbeiding handler ikke om å glemme, men om å finne en god måte å minnes barnet og leve med tapet.

 
Forventninger fra omgivelsene

Omgivelsene har ofte problemer med å forstå at vordende mødre og fedre har det vondt og krevende i en ny graviditet. Ved nytt svangerskap puster omgivelsene ofte lettet ut i troen på at alt nå er blitt greit. Fokus hos andre blir raskt flyttet over på det nye barnet fordi dette er lettere og hyggeligere å forholde seg til. Foreldrene kan oppleve press til glede og forventning mens de selv kjenner på sorg og uro.

Foreldres sosiale omgivelser vil ofte ha en formening om når det er riktig å få et nytt barn. Råd om å få barn så fort som mulig eller råd om at man bør vente en stund, er ofte velmente. Men her finnes det ingen fasit, foreldre må selv finne ut av dette.

Det kan være til stor hjelp å lese om andre foreldres erfaringer med nytt svangerskap etter å ha mistet barn. I dette heftet formidles slike erfaringer. Målet er å normalisere angst og uro i ny graviditet, og å bidra til at både foreldre og helsepersonell kan lære mer om kliniske og emosjonelle behov knyttet til nytt svangerskap etter tap av barn.