De ansatte er et viktig bindeledd mellom nylig rammede foreldre og de frivillige hjelperne i LUB. Kontakten med de ansatte skal sikre at likepersonstøtten fungerer. I tillegg gir de ansatte informasjon og veiledning i sorgrelaterte utfordringer og spørsmål.

Hvordan opprettes kontakten med LUB?

Foreldre kan kontakte LUB på følgende måter for å motta oppfølging:

  • Innmelding: Fyll inn skjema for medlemskap på lub.no.
  • E-post eller telefon: Ta direkte kontakt med oss på post@lub.no / 22 54 52 00.
  • Kontakten er formidlet via en tredjepart (helsepersonell, familie, venner, kollegaer etc). For at vi skal kunne kontakte foreldrene, må de ha gitt sitt samtykke. Muntlig samtykke holder.

Medlemskap er ikke nødvendig for å motta støtte. Som medlem vil foreldrene få tilsendt foreningens medlemsblad, nyhetsbrev på epost ogannen informasjon som går ut til våre medlemmer både fra lokalt hold (ved foreningens fylkeslag) og foreningen sentralt ved kontoret i Oslo.
 

Oppfølging fra ansatte

Det er 4 ansatte på LUBs kontor i Oslo som følger opp nylig rammede foreldre: Mari, Vilde, Trine og Line.

Vi har den første samtalen med foreldrene. Vi vil forsøke å ringe dere, og om vi ikke lykkes med å nå dere på telefon, sender vi e-post og/eller sms. Målet med denne samtalen er å finne ut hvilke behov for støtte dere har og hva LUB kan tilby dere.

Etter den første samtalen, kan dere få tildelt en egnet kontaktperson som kan følge dere opp videre, eller dere kan få plass i en sorggruppe (fysisk eller digital). Dere kan få tilsendt informasjonsmateriell om sorg og støtte - gratis. Dere kan også få råd om annen hjelp som kan være aktuell å oppsøke.

Foreldrene får beskjed på e-post om hvem som blir deres kontaktperson eller informasjon om sorggruppe. Det kan ta litt tid å få dette på plass. Å finne en kontaktperson kan ta fra 1 dag til rundt 2 uker, mens sorggrupper starter når det er nok deltakere. I Oslo/Akershus starter nye grupper vanligvis opp flere ganger i løpet av året. Det startes også innimellom opp digitale sorggrupper.

Uavhengig av kontaktperson/sorggruppe, vil dere også bli fulgt opp videre av de ansatte. Vi tilbyr en oppfølgingssamtale hver 6.-9. måned i inntil 2 år for medlemmer (inntil 1 år for ikke-medlemmer). Vi følger også opp på e-post litt tidligere i forløpet for å sjekke at dere har fått etablert kontakt med kontaktpersonen eller startet opp i sorggruppe, og for å høre hvordan dere opplever dette så langt.

Dere kan selv ta kontakt med LUBs ansatte utenom den rutinemessige oppfølgingen om dere har behov for veiledning eller opplever at den støtten de får fra LUBs frivillige ikke fungerer for dere.

Hva skjer i første telefonsamtale?

Vi ønsker å få vite litt om barnet som døde og hva som har skjedd. Vi lytter til historien – så mye eller lite dere ønsker å fortelle. I tillegg stiller vi noen spørsmål om familiens situasjon og nettverk som kan ha betydning for hvilke behov dere kan ha for støtte og hjelp. Samtalen varer gjerne mellom 20 minutter og 1 time (maks).

Avslutningsvis hører vi gjerne hvordan dere opplevde samtalen. Vi erfarer at mange opplever at det er godt å få fortalt historien sin og å få snakket om det vi spør om – selv om det kan være vondt og tungt å snakke om det.

Foreldrene skal være trygge på at vi som ringer dem, tåler å lytte. Det er helt i orden om dere begynner å gråte, trenger pauser eller ikke orker å svare på eller snakke om alt. Om dere foretrekker å skrive istedenfor å snakke i telefonen med de ansatte, kan denne oppfølgingen skje over e-post.
 

Hva skjer i de neste samtalene med de ansatte?

1 til 2 måneder etter at foreldrene har fått opprettet kontakt med kontaktperson eller startet i sorggruppe, tar vi kontakt på e-post/telefon for å høre hvordan denne oppfølgingen oppleves.

Vi tilbyr telefonsamtale igjen etter ca. 6 måneder til foreldre som har fått kontaktperson, og etter ca. 9 måneder ved sorggruppe. I denne samtalen ønsker vi å høre hvordan det går med dere nå som det har gått litt tid etter at barnet døde. Vi vil høre hvordan dere har opplevd støtten fra kontaktpersonen og/eller sorggruppen, har det vært til noe hjelp? Der foreldrene ikke har fått kontaktperson/sorggruppe, vil vi sjekke om de kan ha behov for det nå.

Vi vil tilby en ny tilsvarende oppfølgingssamtale ca. hver 6. måned.

Den siste oppfølgingssamtalen med de ansatte vil være ca. 2 år etter oppstart. Vi vil da høre hvordan foreldrene har det – om dere har funnet en måte å leve med tapet og sorgen over barnet som fungerer for dere. Vi ønsker også å få tilbakemelding på hvordan dere har opplevd oppfølgingen fra LUB og hva som generelt har vært til viktig hjelp og støtte. Om dere fortsatt sliter med noe relatert til tapet og sorgen, kan vi veilede til videre hjelp eller minne om relevante selvhjelpsmetoder.

Hvor lenge varer oppfølgingen fra LUB?

Foreldrene kan få jevnlig oppfølgingssamtaler med de ansatte i ca. 2 år om dere er medlemmer, og i ca. 1 år om dere ikke er medlemmer.

I utgangspunktet varer tilbudet om oppfølging fra en kontaktperson like lenge som fra de ansatte. Les mer om dette under kontaktperson.

Loggføring og taushetsplikt

De ansatte som jobber med oppfølging, skriver ned notater fra telefonsamtalene med foreldrene for å kunne følge opp best mulig. Notatene oppbevares elektronisk på beskyttet område. Foreldrene har rett til innsyn. Vi har taushetsplikt. Se for øvrig LUBs personvernerklæring.