Hoveddelen er rettet mot voksne og forteller hvordan man best kan støtte barn (5-12 år) i sorg. En egen del er skrevet til sørgende barn og deres venner.

Sorg og mestring

"Skolebarn og sorg" handler om hvordan barn i alderen 6-12 år opplever sin sorg, hva barn gjør og kan gjøre selv for å få det bedre, og hva foreldre, besteforeldre, venner, lærere og andre voksne kan gjøre for å støtte og hjelpe.

Hvordan vi forstår barns sorg har betydning for hvordan vi hjelper dem. Dette heftet er skrevet i et mestringsperspektiv der vi søker barnets eget syn og løsninger på det som er vanskelig. Det innebærer at vi ikke kan vite hva barn er mest opptatt av eller hva som vil hjelpe, før barna selv får delta og komme til orde. Vår oppgave som voksne er å skape rom for og forstå barnets egne uttrykk. Dette må skje i harmoni med barnets behov for støtte og veiledning fra voksne. Det er lett å ville beskytte barnet fra det som er vondt. Men vi vet nå at barn får det best på lang sikt om de blir informert, får delta og blir forklart hva som vil skje i framtiden.

Maleri laget av Robert 11 år, av han selv og mammaen.
Robert 11 år. Robert sier at mamma ikke kan nå ham mer, derfor er armene hennes så korte. Hun gråter. Gutten på venstre side er ham selv. Han har skygge i ansiktet fordi han er veldig lei seg.

Heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner. En særlig takk rettes til billedterapeut Eva Skarderud Jensen. Illustrasjonene er barnetegninger som vant i en tegnekonkurranse arrangert av foreningene som har samarbeidet om dette informasjonsheftet. Tusen takk for fine og sterke bidrag!

Skolebarn og sorg er utarbeidet av 1. lektor Kari E. Bugge, pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland og Line Schrader, prosjektansvarlig i Landsforeningen uventet barnedød. Heftet er redigert av fagsjef Trine Giving Kalstad og utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Kreftforeningen, Foreningen Vi som har et barn for lite, Voksne for barn og Landsforeningen for trafikkskadde.

Heftet er blitt til med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, som også har finansiert denne nettutgaven. Utgitt i 2007, 2. opplag i 2012 og 3. opplag i 2015.