Bøker og filmer til både barn og voksne

Suzanne 8 år; Tenkeboka ”Det blå hjerte”, om å miste mamma i kreftsykdom. Uranus, 2006

Wigand, Molly; ”Det er lov å være redd”, om hvorfor vi blir redde og hva som hjelper. Libretto forlag, 2003

Mundy, Michaelene; ”Det er lov å bli sint”, om hvorfor vi blir sinte og hva vi kan gjøre for å få sinnet ut på en god måte”. Libretto forlag, 2003

Newth, Eirik; ”Hvorfor dør vi?”, forklarer alt om det som skjer når vi dør, hvorfor vi er redde for å dø, ulike tanker om liv etter døden osv. Gyldendal, 2005

Stalfelt, Pernilla; ”Dødenboka”; en bok med tegninger og litt tekst om spørsmål rundt døden. Fin for småskolebarn. Landsbruksforlaget, 2004

Nilsson, Ulf og Tidholm, Anna-Clara; ”Farvel, herr Muffin”, tegnebok om et marsvin som dør og om alle ritualene rundt døden. Passer best for barn i småskolen. Mangschou, 2003

Kari Vinje; ”Pelle og de to hanskene”, om en gutt som mister lillesøsteren sin plutselig og uventet. Tegninger og tekst. Forklarer syning og gravferd for mindre barn. Luther forlag, 1999

Devold, Simon Flem; ”Morten 11 år”, om en gutt som skal dø og hans samtaler om livet og døden med Devold. Illustrert med brev fra barn. Cappelen, 1995

Gyllensvärd, Göran og Polfeldt, Lotta; ”Aldri i livet: Når noen i familien tar sitt eget liv: Ungdommer beretter”,, Rädda Barnen, Stockholm, 2005

”Jeg har ikke gjort leksene mine til i dag, min mor fikk kreft i går.”, film fra flere familier der en av foreldrene får kreft og er under behandling. Kreftforeningen.

Informasjonshefte; ”Lisa besøker pappa i fengsel, til barn som har foreldre i fengsel”. Foreningen for fangers pårørende
 
Brenifer, O; ”Hva tenker du om godt og vondt?”, bok om hva som betyr mest for oss i livet, med tegninger og spørsmål til refleksjon. Omnipax, 2005

Brenifer, O; ”Hva tenker du om livet?”, bok med tegninger og spørsmål til undring rundt liv og død. Omnipax, 2005.

 

Bøker og filmer til voksne:

Lindquist, Ulla-Carin; ”Ro uten årer”, om en mor som langsomt dør fra barna sine og hvordan hun forbereder seg og dem på det. Gyldendal, 2004

Bugge, K, Eriksen, H, Sandvik, O; ”Sorg”, fagbok om sorg med eget kapitel om barn og ungdom i sorg. Fagbokforlaget, 2003

Bugge, Kari Elisabeth og Røkholt, Eline Grelland; ”Barn og ungdom som sørger”, faglig støtte til barn og ungdom som opplever alvorlig sykdom eller død i nær familie. Fagbokforlaget, 2009

Dyregrov, A.; ”Små barns sorg”, omhandler barns reaksjoner, tanker og hvordan voksne kan hjelpe, foreldreveiledning. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dyregrov, Atle; ”Sorg hos barn, en håndbok for voksne”, omhandler barns sorgreaksjoner og gir praktiske råd om hvordan ivareta barn ved dødsfall. Fagbokforlaget, 2006

Dyregrov, Atle; ”Den lille søvnboken”, gi gode tips for hva barn og voksen kan gjøre så de får sove bedre. Fagbokforlaget, 2001

Dyregrov, Atle; ”Barn og traumer”, gir en innføring i ulike traumer barn kan oppleve og hva de trenger av støtte på lang og kort sikt. Fagbokforlaget, 2003

Dyregrov, Atle; "Hva skjer når vi dør? Å snakke med barn om døden". Gyldendal Norsk Forlag, 2010

Ekvik, Steinar; ”Tårer uten stemme”, om hvordan forberede barn på ritualene rundt et dødsfall. Verbum, 1996

Raundalen, Magne og Schultz, Jon Håkon; ”Kan vi snakke med barn om alt?” Pedagogisk forum, 2008

Solantaus, Tytti, Ringbom, Antonia; ”Hvordan hjelper jeg barnet mitt?”, er en håndbok i forhold til hvordan støtte barn som har foreldre med psykiske problemer. Voksne for barn

Informasjonshefte: ”Om barn som har mor eller far i fengsel, et hefte til barnas omsorgpersoner om hvordan de best kan støtte barn i en slik situasjon”. Foreningen for fangers barn

Film: ” Han vil alltid være i hjertet mitt”, film fra flere familier der en av foreldrene dør av kreft. Kreftforeningen