Den første tiden tenker mange foreldre at de vil være for seg selv i avskjedsseremonien. Det er så personlig og smertefullt at det kan synes vanskelig å dele dette med noen. Mange pårørende vil gjerne være til støtte, men de vet ikke på hvilken måte og er redde for å gjøre noe galt. Derfor unngår de å være direkte. Men hvis dere kan få uttrykt hva dere ønsker til menneskene rundt dere, er det lettere for dem å vise sin deltakelse. Ved å la dem være med i gravferden, gir dere dem mulighet til bedre å kunne forstå hva dere har mistet, og de kan bli en bedre støtte for dere i den vanskelige tiden som kommer.

”Rett etter at han døde, ville vi ha begravelse i stillhet. Vi orket ikke å forholde oss til andre. Dagen etter kom en venninne på besøk som sa hun respekterte vårt valg, men dersom vi orket, ville hun gjerne delta. Da forsto jeg at det betydde mye for omgivelsene våre å få være med og ta farvel.”

Dere kan sette deres eget personlige preg på gravferden ved for eksempel selv eller sammen med presten/gravferdstaleren skrive minneordene og velge de salmene/sangene dere vil ha. Nedenfor følger en oversikt over forskjellige muligheter dere har i forhold til avskjedsseremonien for barnet deres.

Åpen eller lukket seremoni

Husk at dette er den anledningen andre har til å vise sin medfølelse. Det gjør det lettere å møte andre senere dersom de har deltatt i gravferden. Venner og familie har i tillegg også behov for å trøste, og de har sin egen sorg over barnet.

Minneord/tale

Dere kan skrive eget minneord og/eller dere kan være med å forme minnetalen sammen med presten/gravferdstaleren. Dersom dere har skrevet et brev, dikt eller en sang til barnet, kan dette leses opp enten av dere selv om dere orker, eller av presten/gravferdstaleren. Ønsker noen andre av familie eller venner å si noe, er det mulighet for det. Dere, eventuelt søsken, øvrig familie og venner kan også ønske dikt, musikk og sang som del av minneordet.

Sanger, salmer, musikk.

Dere kan selv plukke ut salmene/musikken dere vil ha i seremonien. I kirkelige gravferder må det være enkelte salmer, men det åpnes vanligvis også for annen sang og musikk – spesielt i forbindelse med minneordet er det stor frihet. Hvis dere har en bestemt sang eller melodi som betyr noe for dere i forhold til barnet deres, så nevn det (det kan være en vuggevise eller en barnesang dere har sunget for barnet, eller kanskje musikk dere har på CD). De fleste prester vil være åpne for spesielle ønsker (se avsnittet ”Andre gode hjelpere” i kapittelet Hvordan forberede en avskjedsseremoni og gravferd?).

Søsken/andre barns deltakelse

Hvis dere har andre barn bør de være med i gravferden. Det er også deres sorg, og det er veldig viktig for dere alle sammen at søsken ikke føler at de blir holdt utenfor foreldrenes og familiens sorg. Dette gjelder også andre barn som har hatt et nært forhold til det døde barnet. La dem ta del i å skape familiens tapshistorie. Dere skjermer ikke barna fra sorgen ved å holde dem utenfor. De må få være med for å kunne forstå og for å leve ut sin egen sorg. Det er imidlertid viktig at barna forberedes godt på det som skal skje. For dere foreldre kan det være vanskelig å konsentrere dere om annet enn gravferden. Derfor er det lurt å avtale at en nær venn eller pårørende tar seg av omsorgen for de andre barna under seremonien. La de minste barna ta med en leke, dukke eller kosedyr som de kan holde på med, eller gi dem litt godteri. Da holder de seg gjerne litt rolige, samtidig som de er med. (Les mer om barns deltakelse i informasjonsheftene ”Når de minste sørger” (0-6 år) og Skolebarn og sorg (5-12 år) og nettsiden Ungdom og sorg (12-20 år)).

Alternative innslag i seremonien

Lystenning er en fin skikk som enkelte har i gravferdsseremonier. Presten/gravferdstaleren sier noen ord om å tenne lys for barnet. Deretter tenner alle som er til stede, et lys som de setter ned ved barnets kiste. Til slutt kan presten/gravferdstaleren eventuelt tenne lys for dem som ikke har hatt anledning til å være tilstede. Dersom dere har et dåpslys, kan dette brukes som tennelys.

Minnesamvær

Dere kan invitere til minnesamvær etter gravferden – enten hjemme hos dere selv eller i et leid lokale. Det kan være godt på denne måten å være sammen med nær familie og venner.

”Vår sønn på tre år gomlet smarties og kjørte bil i begravelsen til sin lillebror. Det var godt å ha ham der, og ettersom han blir eldre, forstår vi hvor viktig det var for ham at han faktisk var med på begravelsen til lillebror”