Håndavtrykk fra lite barn

På mange sykehus er det rutine å ta hånd- og fotavtrykk og bilder av barnet. Dere kan ellers be om at dette blir gjort. Ta gjerne mange bilder av barnet med eget kamera. Ta også bilder av dere selv, og eventuelt søsken og besteforeldre, sammen med barnet. Dere kan ta bilder av barnet både med og uten klær. Det er bedre å ha for mange enn for få bilder, dere kan aldri få gjort det igjen.

Hvis dere ikke orker å ta bildene selv, kan dere få noen andre til å ta dem for dere (evt. et familiemedlem, en sykepleier, sykehuspresten eller gravferdskonsulenten). Da bildene oppbevares og dere kan se dem senere hvis dere ønsker det. Dere kan gjerne ta noen svarthvitt bilder av barnet også, da blir ikke eventuelle misfargninger så framtredende.

Noen avdelinger lager en minnebok/dagbok for barnet der personalet skriver ned det som skjer med barnet og setter inn bilder av det. Også  sentral informasjon som vekt og lengde, skrives inn her. Alle som kommer på besøk, kan skrive seg inn i minneboken, og foreldrene kan skrive ned sine tanker i den om de vil. De kan også lage sin egen bok. På gravferdsdagen kan en minnebok legges fram slik at alle som er til stede, kan skrive inn navnet sitt. Det er lett å glemme hva som skjer og hvem som er til stede disse dagene. Derfor kan det være godt å ha en minnebok å slå opp i siden.