Er det noen – søsken, familiemedlemmer, nære venner – som skal se barnet på sykehuset eller hjemme?

Skal dere samle minner om barnet ved å ta bilder, fotavtrykk, håndavtrykk, klippe av en hårlokk, lage en minnebok? (Dette kan sykehuspersonalet/evt. andre hjelpe dere med)

Skal barnet ha på sine egne klær i kisten? Skal barnet ligge i sitt eget teppe/sengetøy?

Hvem skal kle på barnet?

 • Vil dere gjøre det selv?
 • Personalet på avdelingen?
 • Gravferdskonsulenten?
 • Andre?


Skal barnet ha med noe i kisten?

 • En bamse? Smokken? En blomst? Et brev, et dikt? Et bilde av dere? En tegning fra søsken? (Må være nedbrytbart innen fredningstiden av graven på 20 år)


Hvem skal legge barnet over i kisten?

 • Dere selv?
 • Personalet på avdelingen eller ved kapellet?
 • Gravferdskonsulenten?
 • Andre?


Skal det være syning slik at familie og nære venner får se og ta avskjed med barnet før avskjedsseremonien?

Skal det være åpen eller lukket kiste under seremonien?

Skal kisten pyntes?

 • Med blomster dere plukker selv eller med blomster fra en blomsterforretning?
 • Med tegninger fra eldre søsken (festet med dobbeltsidetape)?
 • Med et bilde av barnet?


Hvordan skal kisten transporteres?

 • Vil dere benytte egen bil og kjøre selv?
 • Vil venner eller familie kjøre?
 • Skal gravferdskonsulenten kjøre?


Hvor skal barnet gravlegges?

 • Eget gravsted?
 • Familiegrav?
 • Anonym grav/fellesgrav?
 • Askespredning? (Må søkes fylkesmannen)


Hvor skal avskjedsseremonien foregå?

 • Deres egen kirke/kapell?
 • Sykehusets kapell?
 • Annet egnet sted? (Ved graven, i kommunalt lokale, hjemme hos dere selv?)


Hvordan skal avskjedsseremonien foregå?

 • Skal kirken/kapellet pyntes med lys, blomster?
 • Vil dere synge salmer og/eller sanger?
 • Skal det spilles musikk? (Evt solist, kor, CD, organisten spiller et bestemt stykke)
 • Vil dere at alle skal tenne et lys for barnet (lystenningsseremoni)?


Hvem skal skrive minneordet?

 • Vil dere skrive alt selv? Eller kanskje deler av det, eller et brev, et dikt?
 • Vil dere samarbeide med presten/taleren om minneordet, evt la han/henne skrive alt?


Hvem skal forestå seremonien?

 • En prest? (menighetsprest, en prest dere er knyttet til eller evt. sykehusprest?)
 • En venn, familie, taler fra Human-Etisk Forbund, taler for livssynsåpne seremonier (begravelsesbyrået kan bistå)?
 • Vil dere selv eller en av deres nærmeste si noe?


Hvem skal delta i gravferden?

 • Kun dere selv/nærmest familie?
 • Familie og venner?
 • Alle som ønsker det?


Skal noen ta bilder i gravferden? (Kanskje en venn eller gravferdskonsulenten?)

Skal dere sette inn dødsannonse i avisen?

Når skal gravferden være?

Skal det være minnesamvær etterpå?