Bokforside Hvordan lede sorggrupper?

Boken har som mål å gi sorggruppeledere, i alle yrkesgrupper og organisasjoner, nødvendig kunnskap til å kunne sette sammen og lede sorggrupper.

Boken bygger på forskningsprosjektet "Sorggrupper i Norge", på forfatternes omfattende erfaringer fra eget arbeid med mennesker i krise og sorg, og annen relevant forskning. Boken gir veiledning i oppstart av, rekruttering til og ledelse av sorggrupper. Den inneholder i tillegg konkrete råd til nytte i vanskelige situasjoner og ved utfordringer man møter som sorggruppeleder, blant annet om hvordan man kan legge opp samtalene, behandle konflikter og håndtere ulike mennesketyper.

Abstrakt forlag, 2012. Skrevet av Atle Dyregrov, Iren Johnsen og Kari Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi.

Boken selges i alle norske bokhandlere, men er nå utsolgt fra LUB.