Nærmere 400 barn dør hvert år i Norge - i dødfødsel, i spedbarnsalder eller i småbarnsalder. Disse barna blir aldri glemt.

LUB har lystenningsarrangementer over hele landet 15. oktober, se oversikt lenger ned på siden. Du er velkommen til å delta, eller tenn ditt lys hvor enn du er kl. 19.

Sammen skaper vi en bølge av lys til minne om våre barn.

Støtt årets Wave of Light-aksjon!

Når noen har mistet et lite barn, er LUB til stede med hjelp og støtte i sorgen. Mange foreldre får ikke den oppfølgingen de trenger fra helsevesenet, og vi vet at vårt sorgstøttearbeid er til uvurderlig hjelp.

Ingen skal stå alene i sorgen. Hjelp oss å støtte familier som har mistet barn.

Gi din støtte her: Innsamlingsaksjon på Facebook

Det er også mulig å støtte aksjonen på Vipps til 10591 og til kontonr. 1602.58.56922.

International Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day

I 1988 erklærte president Ronald Reagan at oktober skulle være «National Pregnancy and Infant Loss Awareness Month»:

«When a child loses his parent, they are called an orphan. When a spouse loses her or his partner, they are called a widow or widower. When parents lose their child, there isn’t a word to describe them. This month recognizes the loss so many parents experience across the United States and around the world. It is also meant to inform and provide resources for parents who have lost children due to miscarriage, ectopic precnancy, molar pregnancy, stillbirths, birth defects, SIDS, and other causes.»

Det ble så bestemt at midten av måneden, 15. oktober, skulle være «Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day» – en dag der sørgende foreldre kunne komme sammen for å minnes barna sine omsluttet av omsorg og kjærlighet fra andre.

Les mer:
Wikipedia
www.october15th.com

i