Her fikk jeg endelig hjelp til å sette ord på hva som skjer med meg, fordi jeg traff andre som hadde lignende erfaringer. Dette var nyttig for meg.
- Etterlatt far

I en sorggruppe treffer du andre i ”samme situasjon”. Her lærer du om egne reaksjoner, du får bekreftet normaliteten i egen sorg, og du blir stimulert og utfordret til å komme videre i sorgprosessen din. Derfor er dette en selvhjelpsgruppe preget av gjensidighet og likeverd.

Målet er at gruppa skal være et trygt og aksepterende sted der du bedre kan tåle egen sorg og gradvis ta tapet og rekkevidden av dødsfallet inn over deg. Gjennom dette kan du finne måter å leve livet ditt videre.

Ved å gi uttrykk for egen sorg markerer deltakerne fellesskap med hverandre og det normale i de forskjellige sorgreaksjonene blir synlig. Dermed kan deltakerne i gruppa oppleve at problemet de kommer til gruppa med, samtidig kan være en ressurs for de andre. I en selvhjelpsgruppe får man muligheter til å hjelpe andre samtidig som man selv blir hjulpet.

Antall i gruppa: Ca 6-10 deltakere

Kjønn: Vanligvis deltar begge foreldrene i sorggruppa

Åpen/lukket gruppe: Vanligvis er sorggruppa lukket etter andre gang. Dette er for å skape kontinuitet og et trygt klima.

Tema for gruppemøtene: På første gruppemøte lages det kjøreregler for gruppa og man blir kjent med hverandres tapshistorie. De neste gruppemøtene har ofte et varslet tema på forhånd, samtidig som det er rom for å ta opp tema som oppleves presserende å få snakket om. Eksempler på tema: parforhold, nytt svangerskap, arbeidsliv, evt. søsken, omgivelsenes reaksjoner, sorgreaksjoner og sorguttrykk, forberedelse til høytider, ferier og merkedager, minner, forhold til fritid, aktiviteter og interesser, praktiske utfordringer, eksistensielle spørsmål, fremtiden med mer.

Varighet: to timer inkludert en pause, ca. en gang i måneden, 8-10 ganger.

Sted: I LUBs lokaler på Majorstuen eller i andre lokaliteter på aktuelt sted. Noen grupper er digitale for å sikre at tilbudet er landsdekkende. LUB har derfor tatt i bruk digitale plattformer som Zoom eller Teams. 

Type tap: I LUBs sorggrupper har alle mistet et lite barn. Vi tilstreber at det er relativt homogent i tid siden tapet og dødsårsak. Samtidig tilsier erfaring at det er flere likheter enn forskjeller i reaksjoner og utfordringer knyttet til sorgens konsekvenser for hverdag, jobb, familieliv, sosialt nettverk etc. Vårt mål, i den grad det er mulig, er at alle har en person eller et par til i sin gruppe med lignende tapsopplevelse (dødfødsel, krybbedød, sykdomsdødsfall etc).

Taushetsplikt: Gruppelederne og gruppedeltakerne er bundet av moralsk taushetsplikt.

Hvordan er det å gå i sorggruppe?

Hør hvordan Kristine erfarte å delta i sorggruppe i LUB etter at hun mistet datteren Tomine i dødfødsel.

Hvor har LUB tilbud om sorggrupper?

LUBs fylkeslag driver sorggrupper noen steder i landet, det varierer litt hvor vi har fysiske grupper. Vi starter også opp flere digitale sorggrupper i året som er for foreldre over hele landet.

I Oslo starter det opp nye grupper flere ganger i året, ta kontakt med LUB på post@lub.no for mer info. Du kan også se om det finnes sorggruppe nær deg på fylkeslagenes sider, eller ta kontakt med LUB på post@lub.no / 22 54 52 00.

I sorggruppa var det plass for alt. Vi kunne stolt vise bilder av barnas graver og kort tid etter le av det nye tilbehøret i bilen, nemlig en eske med gravlys, fyrstikker og gjerne ett par hageredskaper. Alltid beredt.
- Etterlatt mor

 

For landsomfattende oversikt over tilgjengelige sorggrupper fra ulike organisasjoner og institusjoner, se sorggrupper.no.

i