Forside bok "Å endres gjennom smerte"

Boken gir ny innsikt i muligheter for endring, modning og vekst etter livsomveltende hendelser. 7 personer forteller om sitt eksistensielle jordskjelv og gjennoppbyggingen etterpå. I tillegg beskriver psykologene Gertrud Sofie Hafstad og Johan Siqveland hvordan posttraumatisk vekst kan arte seg. Redaktørene er Kristiane M. Hansson, Trine Giving Kalstad og Kjersti Wold.

Abstrakt forlag, 2017. Utgivelsen er støttet av ExtraStiftelsen og Landsforeningen uventet barnedød.

Boken selges i butikken.

Den selges også på www.abstrakt.no og i alle norske bokhandlere.