Siden pandemien har 45 mødre og 14 fedre deltatt på fem digitale terapeutiske skrivekurs i regi av LUB. Skriveøvelsene har vært knyttet til temaer som håp, kjærlighet, selvmedfølelse og ny mening i livet. I tillegg har kursdeltakerne fått erfare hvilken emosjonell støtte og styrke som kan ligge i et digitalt fellesskap. Nå er disse øvelsene samlet i boka "Å skrive gjennom sorg".

Boka beskriver et sju-ukers program med ulike skriveøvelser til å bearbeide vanskelig følelser og tanker. Boka er beregnet på foreldre som har mistet barn. Den kan brukes både på egenhånd som selvhjelpsmetode eller i en gruppe ledet av likepersoner eller fagpersoner.

Boka kommer til nedlasting som pdf her.

Boka kan bestilles for kr. 80 + porto i nettbutikken.