• LUB foreldreforum - er et anonymt forum for dem som har mistet et barn etter fullgåtte 15 svangerskapsuker. For å bli medlem må man oppgi hvem man har mistet, fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til e-postadresse. Dette sikrer adgangskontroll slik at brukerne kan være trygge på at det ikke er noen falske brukere på forumet. Det er kun administratorene som har tilgang til personopplysningene.  
   
 • Generell god oppførsel og ærlighet forventes av deg som bruker og utestengelse vil skje umiddelbart om det er mistanke om uærlighet.
   
 • Forumet tar ikke ansvaret for innholdet i medlemmers innlegg. All informasjon og bilder legges inn på eget ansvar og gir kun uttrykk for forfatterens syn. All informasjon som legges inn på foreldreforumet blir tilgjengelig for alle medlemmer. Vær derfor forsiktig med å dele sensitiv informasjon og bilder. Det er ikke tillatt å legge ut bilder av andre enn seg selv og barnet sitt uten samtykke fra personen det gjelder. Det er heller ikke tillatt å bruke andres bilder i noen sammenhenger.
   
 • AKTIVITETSKRAV: Alle medlemmer som ikke har skrevet innlegg innen 6 måneder etter at de har blitt medlem, slettes. De som ikke er aktive på forumet på 1 år, vil også bli slettet. Dette er fordi forumet bygger på et gjensidighetsforhold der man både gir og mottar. Det er opp til hver enkelt hvor mye eller lite de vil dele med andre. Medlemmer blir varslet per e-post før sletting, og de får da mulighet til å oppfylle aktivitetskravet innen en gitt frist.
   
 • Innhold som ikke er velkomment verken på foreldreforumet, i Private Meldinger eller i kommentarer, er bl.a. reklame, forkynnelse, personangrep, trakassering, trusler, pornografisk innhold, rasistiske utsagn, støtende utsagn/bilder, identifisering av brukere (f.eks. navn/adresse/telefonnummer/e-post), spekulering rundt andre brukeres "ekthet",  avsløring av innhold i Private Meldinger, personlige krangler og annet innhold som bestrider norske lover eller vår oppfatning av god folkeskikk. Det er heller ikke lov å legge ut lenker til sider som inneholder dette. Det er ikke lov å bruke forumet som markedsplass, hverken privat eller for bedrift. Heller ikke å markedsføre produkter man tjener på selv.
   
 • Dersom noen ønsker å bruke foreldreforumet til å rekruttere personer til intervjuer, undersøkelser, kurs o.l., må de først kontakte administrator (foreldreforum@lub.no) for å få tillatelse til dette.
   
 • OMTALE AV SØSKEN, GRAVIDITET ETC: Alle innlegg om levende søsken, graviditet, prøving, adopsjon og surrogati hører hjemme under det lukkede forumene "Søsken" og forumene under kategorien "Å få barn igjen". Dette er fordi det er såre temaer for mange.
   
 • Diskusjoner/meldinger som er i strid med forumreglene eller på annen måte bør sjekkes nærmere av moderatorer bør innrapporteres via rapporteringsikonet tilhørende det aktuelle innlegget.
   
 • Administrasjonen på foreldreforumet forbeholder seg retten til å fjerne, redigere, flytte eller avslutte hvilken som helst diskusjon når de mener dette er nødvendig. Dette skal ikke oppfattes som at LUB foreldreforum har godkjent alle meldinger som ikke har blitt slettet. Det kan heller ikke på noen måte anses som brudd mot ytringsfriheten. Forumet er et tilbud, ikke en rettighet.
   
 • Det er ikke lov å registrere seg med flere identiteter. Brukerkontoen er personlig, og skal ikke brukes av andre. Mor og far må ha hver sin konto. Brukernavn og passord må ikke utleveres til andre. Ønsker du å skifte brukernavn eller annet, ta kontakt med administrator.
   
 • LUB foreldreforum er et ikke-medisinsk diskusjonsforum, og kan på ingen måte erstatte legebesøk eller fagfolks ekspertise. Informasjonen på disse sidene skal ikke brukes til å stille diagnose, eller sette i gang behandling uten samråd med lege/psykolog. LUB foreldreforum fraskriver seg alt ansvar for skader eller ulemper som påføres en bruker ved brudd på vilkårene.
   
 • LUB foreldreforum kan få tilgang til og/eller avsløre personlige opplysninger hvis loven krever det, eller hvis de i god tro finner dette nødvendig for å gjøre følgende: (a) følge forordninger i loven eller rette seg etter rettslige prosesser som blir meddelt foreldreforumet, (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom tilhørende LUB foreldrefroum, eller (c) handle under kritiske omstendigheter for å beskytte sikkerheten til brukere av våre tjenester.
   
 • Alt materiale på disse sider tilhører opphavsrettslig ubforeldreforum.no - også innlegg som er sendt til et debattforum. Materialene kan ikke kopieres, selges, distribueres eller på annen måte gjengis uten skriftlig avtale med LUB foreldreforum.
   
 • Spørsmål eller kommentarer vedrørende driften av forumet, moderatorer og deres handlinger, skal tas direkte med vedkommende eller med administrator. IP-adresse registreres i alle innlegg og vil bli benyttet til å opprettholde disse betingelsene.
   
 • Alle brukere er pålagt å følge regler og retningslinjer beskrevet ovenfor. Disse kan av og til bli oppdatert. Som registrert bruker forplikter du deg til å holde deg oppdatert på forumregler og vilkår.
   
 • Som registrert bruker godkjenner du automatisk vilkårene. Du forplikter deg også til å være registrert til enhver tid med en fungerende e-postadresse for å slippe å få brukerkontoen din deaktivert. 
   
 • LUB foreldreforum eies av Landsforeningen uventet barnedød (LUB).