LUBs eget fondsutvalg som består av kvalifiserte forskere innen aktuelle medisinske fagfelt og psykologi, vurderte søknadene og leverte sin innstilling til landsstyret som vedtok bevilgningen. Tusen takk for den gode jobben dere i fondsutvalget gjør!

LUBs forskningsfond gir støtte til forskning på uventede dødsfall i svangerskapet, i spedbarns- og småbarnsalder og til sorgforskning.

Følgende prosjekter fikk støtte:

  • Menns helse og dødfødsler. Prosjekttema: Fars risikofaktorer. Spontanabort, dødfødsler, røyking. Forsker: Grace M. Egeland, Folkehelseinstituttet, Bergen. 100 000 kr.
  • Livet skal leves. Prosjekttema: Hjertefeil hos små barn. Forsker: Gunnar Wik, Barnehjerteseksjonen, Oslo universitetssykehus (OUS) og Forskningsenheten, SSK. 210 000 kr.
  • Fødselsomsorg i Norge. Prosjekttema: Hvordan påvirker tilgang til ulike typer fødeinstitusjoner i Norge utkomme for kvinnen og barnet? Forsker: Hilde Engjom, Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet. 140 000 kr.
  • Overvåkning ved risikofødsel. Prosjekttema: Sammenlikning av to tilleggsmetoder til kardiotokografi – laktatmåling i fosterskalp-blod og ST-analyse av fosterets EKG. Forsker: Magnus B. Berge, Fødeavdelingen Ullevål, OUS. 150 000 kr.
  • Hjertefunksjon og prematuritet. Prosjekttema: Effekter fra ulik ernæring og prematuritet på hjertefunksjon hos svært for tidlig fødte barn. Forsker: Marlen Fossan Aas, Nyfødtintensiv avdeling, OUS HF og Pediatriseksjonen, Sykehuset i Vestfold. 50 000 kr.
  • Hjertefunksjon etter asfyksi. Prosjekttema: Hvilken rolle har redusert hjertefunksjon i nyfødtperioden for langtidsutfallet etter fødselsasfyksi? Forsker: Henning Høyte, Pediatriseksjonen, Sykehuset i Vestfold. 50 000 kr.

Hvor kommer midlene fra?

LUB har vært en betydelig bidragsyter og pådriver til forskning siden første forskningsbevilgning som var på 17.000 kr i 1987 og fram til i dag. Bevilgningene har blitt vesentlig større siden 1987, og LUB har frembragt over 39 millioner kroner til forskning fra forskningsfondet i løpet av disse årene. Forskningsfondet består av midler fra Landsforeningen uventet barnedøds inntektsbringende arbeid, i hovedsak fra gaver og salg av lodd og kalender.

Tusen takk til alle som har gjort det mulig for LUB å støtte disse forskningsprosjektene!

Ønsker du å støtte LUBs forskning?
Vipps til 10591 / gi en pengegave