LUBs eget fondsutvalg, som består av kvalifiserte forskere innen aktuelle medisinske fagfelt og psykologi, vurderte årets søknader og leverte sin innstilling til landsstyret som vedtok bevilgningen. Tusen takk for den gode jobben dere i fondsutvalget gjør!

LUBs forskningsfond gir støtte til forskning på uventede dødsfall i svangerskapet, i spedbarns- og småbarnsalder og til sorgforskning.

Følgende prosjekter fikk støtte:

  • Perinatal asfyksi og risiko. Prosjekttema: Hjernens mitokondriekompleks i aktivitet som mål på risiko for død og alvorlig funksjonsnedsettelse hos nyfødte barn med perinatal asfyksi. Forsker: Anne Lee Solevåg, Institutt for kirurgisk forskning, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. 91 950 kroner.
  • Uventet barnedød og mors mentale helse i Norge og Sverige. Forsker: Anustha Mainali, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo. 150 000 kroner.
  • Uheldige svangerskapsutfall blant innvandrerkvinner i Norge. Prosjekttema: For å bedre omsorgen for gravide innvandrere er det behov for økt kunnskap om svangerskapsutfall blant disse kvinnene. Forsker: Eline S. Vik, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet. 100 000 kroner.
  • Antibiotikaresistens utvikling. Prosjekttema: Prematures mikrobiom og resistom i luftveier og tarm fra fødsel til 6 mnd –betydning av antibiotika, ernæring, miljø mm. Forsker: Kirsti Haaland, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus. 150 000 kroner.
  • Morkakealder og barnets helse.  Prosjekttema: Optimal svangerskaps-varighet for barnets helse: kan mors blodprøver gi et bilde av morkakekapasitet og -aldring? Forsker: Meryam Sugulle, Fødeavdelingen, Oslo universitetssykehus. 113 020 kroner.
  • HELLP syndrom. Prosjekttema: En alvorlig og ufullstendig forstått svangerskapskomplikasjon. Forsker: Ola Malmstrøm, Klinisk Institutt 2, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen. 90 000 kroner.
  • Nikotin som nevroprotektivt medikament i perinatal asfyksi. Prosjekttema: Kan infusjon av nikotin beskytte hjerneceller etter en episode med alvorlig perinatal asfyksi? En studie på spedgris. Forsker: Karianne B. Vølstad, Pediatrisk forskningsinstitutt, Oslo universitetssykehus. 76 600 kroner.

Hvor kommer midlene fra?

LUB har vært en betydelig bidragsyter og pådriver til forskning siden første forskningsbevilgning som var på 17.000 kr i 1987 og fram til i dag. Bevilgningene har blitt vesentlig større siden 1987, og LUB har frembragt ca. 40 millioner kroner til forskning fra forskningsfondet i løpet av disse årene. Forskningsfondet består av midler fra Landsforeningen uventet barnedøds inntektsbringende arbeid, i hovedsak fra gaver og salg av lodd og kalender.

Tusen takk til alle som har gjort det mulig for LUB å støtte disse forskningsprosjektene!

Ønsker du å støtte LUBs forskning?
Vipps til 10591 / 
gi en pengegave