Tekst og foto: Trine G. Kalstad 

– Felix (5) hadde en fantastisk helg. Han fant umiddelbart tonen med guttegjengen på 5-6 år. De løp rundt, spilte fotball og lekesloss som gutter skal. De ropte i kor at «for å være med i gjengen vår må man ha en søster eller bror som er død», sier mamma Charlotte. 

Godt å få være samlet som familie

Hun deltok sammen med mannen sin Philip og sønnen Felix på LUBs familiehelg på Kildehuset ved Modum Bad en septemberhelg i år. De mistet sin lille Emily i krybbedød 26. november 2017. 13 familier med et barn for lite møttes til en helg med både sorg og savn, lek og moro i fokus. Takket være støtte fra ExtraStiftelsen kunne LUB, Kildehuset og ansatte ved Enhet for sorgstøtte ved Ahus samarbeide om et godt faglig program for familiene som bærer på en sorg over barna de mangler.

For Charlotte og Philip var nettopp dette en viktig motivasjon.

– Vi meldte oss på familiehelgen på først og fremst fordi det virket veldig fint å få være samlet som familie sammen med andre i lik situasjon. Vi tenkte også at det ville være godt for sønnen vår å møte andre barn som har mistet en søster eller bror.

Gruppebilde
Over 50 barn og voksne deltok på LUBs familiesamling på Modum Bad.

Sorg i familien

Felix var en av 26 barn i alderen 0-13 år som møttes til barnegrupper og ulike aktiviteter i løpet av helgen. Etter et fellesforedrag om sorg i familier der ulike følelser ble beskrevet med bruk av bilder av dyr, ble barna delt inn i aldersbestemte grupper. Her kunne de fortelle litt om hvordan de selv hadde det i sin familie og om hvilke råd de vil gi til de voksne slik at de kan bli gode på å passe på barn som har mistet et søsken. Disse rådene ble formidlet til de voksne på søndag morgen av barna selv.

I de andre barneaktivitetene laget barna blant annet lyslykter til minnestunden og sin egen t-skjorte, alt i en kontekst av å få være både et søsken som kjenner på sorg og et søsken som trives med lek og kreativitet.

Eline Grelland Røkholt, ansvarlig for barneopplegget, forteller at nettopp det å uttrykke seg på ulike måter er svært viktig for barn som savner et søsken.

– Dette er til og med nedskrevet i FNs barnekonvensjon i artikkel 13. Her står det om barns ytringsfrihet at barn har rett til å få informasjon om det de lurer på og rett til å gi uttrykk for det de mener, «både muntlig, skriftlig, på trykk, i kunstnerisk form eller hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge». Og det er akkurat det vi har prøvd å gjøre i praksis denne helgen, sier hun.

Tilbakemeldingene fra barna viser at det å få uttrykke seg på forskjellige måter, var særlig fint. Det å få være med og forberede minnestunden skåret nemlig på topp i barnas egen evaluering. For Charlotte og Philip var det spesielt godt å se at Felix hadde det så bra sammen med de andre barna.

– De fikk et samhold og trygghet hos hverandre som jeg aldri har opplevd at sønnen min har fått tidligere med andre ukjente barn. Felix fikk snakket mye om Emily den helgen, og bearbeidet mye av sin sorg gjennom lek og samtale med de voksne og barna. Det var godt å se, sier mor.

Fire små gutter; Ferdinand, Felix, Arvid Wilhelm og Olav

- Det beste med helgen var å leke med de andre guttene, sparke fotball og leke med pinner, sier Felix (5). F.v Ferdinand, Felix, Arvid Wilhelm og Olav.
 

Stor effekt av én rådgivningssamtale med psykolog

Charlotte berømmer hvordan helgen var lagt opp, og sier det er godt å få være sammen med andre foreldre en hel helg, både på foredrag, organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det unike ved denne samlingen var tilbudet om en rådgivningssamtale med en fagperson med kompetanse på sorg og familier. Dette var Charlotte og Philip svært takknemlig for.

– Samtalen med psykologen var spesielt bra. Vi snakket om Felix sin sorg og hvordan vi kan hjelpe han mest mulig. Fokuset var hvordan forklare slik at han forstår hvorfor og hvordan Emily døde. Vi lærte noen verktøy og har brukt mye tid på dette i ettertid av familiesamlingen. Det har vært til stor hjelp. Vi er veldig glad for denne ene timen hos psykologen – det har betydd mye!
 

Slitsomt, men godt

Det er også slitsomt og intenst med en slik helg. Mange mennesker, mye program og mange inntrykk.

– Jeg var sliten i lang tid etter denne helgen. Jeg kjente veldig på de andres historier, på hvor mye vondt de andre familiene har gjennomgått og ble rett og slett veldig sliten av at mye er så trist, sier Philip som understreker at helgen like fullt opplevdes som både bra og viktig.

– Det er på godt og vondt, men som familie var det godt å være samlet hele helgen, avslutter Philip og Charlotte bekrefter:

– Å være der sammen ga meg faktisk mye glede! For meg var dette en veldig fin måte å minnes Emily på! 

 

To fra planleggingsgruppa:

Portrett Annie Fredrica

Det har vært gøy, fint å leke med andre som har vært i samme situasjon. Modum var et veldig bra sted, med fine lekeplasser! Det var fint at barnegruppene ofte var i samme rom. Selv om vi satt gruppevis under aktivitetene, ble vi godt kjent med flere. Særlig gøy var det med familiestafetten på søndagen. Jeg har egentlig ikke savnet noen ting jeg! sier Annie Fredrica (11) som deltok i planleggingsgruppa. 
 

Portrett Jorunn Hole

– Vi ønsker at mennesker som har opplevd kriser, skal få et tilbud som motvirker at belastningen fører til lidelser som krever behandling. Derfor var målet med denne samlingen å løfte frem familiens betydning i sorgprosessen og understøtte de ressursene som familien allerede har. Samarbeidet med LUB har vært svært meningsfylt, og vi er rørt og takknemlig over alle gode tilbakemeldinger fra familiene som deltok, sier Jorunn Hole, leder for Kildehuset ved Modum Bad.

Opprinnelig publisert i "Oss foreldre imellom" 2.18

Se også: Barns sorg