Helsekort for gravide

Helsekortet sikrer at fastleger, jordmødre, sykehus og annet helsepersonell har tilgang til viktig informasjon om mor og barns helse.

​- Helsekortet er ikke revidert siden 1984, og må oppdateres for å gi en faglig forsvarlig tjeneste til gravide. Alle er enige om at vi skal ha et elektronisk helsekort for gravide. Fordi vi ser at dette ligger et stykke frem i tid, lager vi nå en revidert utgave av papirversjonen, sier avdelingsdirektør Rolf Windspoll i Helsedirektoratet.

LUB har vært pådrivere for oppdaterte vekstkurven (symfyse-fundus-kurven) tilpasset gravide i Norge idag. Den nye kurven er utviklet av forskere ved Folkehelsesinstituttet.

- Dette har vi ventet lenge på. Den gamle vekstkurven var for lengst utdatert. Nå håper vi at flere veksthemmede barn blir oppdaget i tide, sier fagsjef Trine Giving Kalstad.

Les mer om de nye endringene i helsekortet her: Endelig blir det korrekt vekstkurve i helsekortet for gravide


Se også:
Helsedirektoratet: Helsekort for gravide

Utdaterte vekstkurver i norsk svangerskapsomsorg (om forskningen bak den nye vekstkurven)