Amalie var lettet over at lille Frøya ble født akkurat innenfor grensen da datteren kom stille til verden i 27. svangerskapsuke i 2017. Hadde hun kommet to dager tidligere, hadde NAV regnet fødselen som abort. At datteren kom til å dø, fikk Amalie og samboeren vite med sikkerhet 2 uker tidligere. Veksten hadde stoppet opp, morkaken hadde sviktet, og barnet kunne ikke reddes. Foreldrene måtte bare vente til hjertet sluttet å slå. I denne tøffe ventetiden saumfarte Amalie nettsidene til LUB for å forberede seg.

– Det var fryktelig provoserende å lese at NAV ville regne fødselen som abort dersom barnet ble født død før 27. svangerskapsuke. Det er jo ikke noe lettere å miste et barn om det dør før fødselen enn like etterpå, mener Amalie, som i fjor ba LUB arbeide for å få endret regelverket.

Rett til foreldrepenger eller engangsstønad

Fra 1. mars ble rettighetene ved dødfødsel endret. Mor har nå rett til foreldrepenger i 6 uker eller engangsstønad om barnet fødes dødt etter 22. svangerskapsuke. Grensen var tidligere fullgåtte 26 svangerskapsuker, og følgende sto skrevet i regelverket: «Dødfødsel før 27. svangerskapsuke regnes ikke som fødsel, men som abort». Helsevesenets definisjon av dødfødsel har imidlertid lenge vært fra 22. svangerskapsuke. Mange etterlatte foreldre har vært skuffet og overrasket over at NAV ikke har fulgt samme grense.

Viktig likestilling

Amalie var «heldig», som student fikk hun engangsstønad som var verdifull i en tid da det var umulig å gjennomføre studiene som planlagt. Hun er glad for at foreldre som dessverre vil oppleve å miste barnet sitt i framtiden, nå slipper den ekstra belastningen det er at NAV avskriver fødselen som abort.

– Det viktigste er at å miste et barn etter uke 22 nå er likestilt uavhengig av om barnet er født død eller levende.

Se også: Foreldres rettigheter når et barn dør

Tekst og foto: Line Schrader