Arrangementet ble streamet.  Se det på vår YouTube kanal: del 1 (40 min) og del 2 (47 min).

Å oppleve store tap kan føre til psykiske og fysiske smerter og vansker. Samtidig kan paradoksalt nok slike hendelser ha noen konsekvenser med positivt fortegn. En del av dem som opplever en livsomveltende hendelse forteller også at de utvikler personlig vekst og modning på sikt. En slik vekst kan komme til uttrykk på ulike måter, blant annet gjennom mer meningsfulle og nære relasjoner, økt personlig styrke, en ny og dypere forståelse av meningen med livet eller endrede verdier og veivalg.

"Livskompetanse" og økt selvinnsikt

I boken bok å endres gjennom smerte forsideÅ endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst forteller syv personer om sitt eksistensielle jordskjelv og gjenoppbyggingen etterpå. En av dem er medlem og ressursperson i LUB, Hege Sundquist. For åtte år siden mistet hun og hennes daværende ektemann, Johnny, datteren Tindra under fødselen.  I dag har Hege kommet dit at hun også klarer å se på det som skjedde som en del av sin ”livskompetanse”.

- Alle mennesker har en mulighet til å forvalte de opplevelsene som skjer i livet på en best mulig måte. Jeg ser altså på de erfaringene jeg har gjort meg etter Tindra døde som en kompetanse, som jeg riktignok ikke har bedt om å få. Smerte i livet vil ramme alle og det må vi akseptere, men måten man bærer smerten på er ulik, forteller Hege i boken.

Å miste en datter i forbindelse med fødsel gjorde at hun ble bedre kjent med seg selv og at hun måtte lære seg nye mestringsstrategier, strategier som hun har tatt med seg videre i livet. 

Hege s- Jeg har lært mye og blitt sterkere av å måtte tåle den overveldende sorgen som det var å miste Tindra. Ved at jeg måtte stå i smerte og sorg ble jeg også veldig godt kjent med meg selv, både mentalt og fysisk. Krisen som oppstod har rett og slett gitt meg svært god selvinnsikt. Når jeg så i dag møter på vanskeligheter forsøker jeg å bruke denne nye selvinnsikten aktivt ved at jeg puster lettere og tenker at det er ikke alt jeg kan få gjort noe med, at det helst vil gå bra, avslutter hun.

Vi er svært takknemmelige for at Hege og de andre bidragsyterne har sagt ja til å dele sine erfaringer med oss i boken og håper disse fortellingene kan gi håp til andre som opplever livsomveltende hendelser - håp om at det går an å finne tilbake til et liv med mening, også etter det verste har skjedd.

 

Boken Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst  gir ny innsikt i muligheter for endring, modning og vekst etter livsomveltende hendelser. I boken forteller 7 personer om egne erfaringer (Marthe Reienes, Jon Schultz, Anne Grethe Solberg, Hege Sundquist, Ingvar Wilhelmsen, Linn Stokke, Unn Fossdal) mens psykologene Gertrud Sofie Hafstad og Johan Siqveland beskriver hvordan posttraumatisk vekst kan arte seg. Redaktørene er Kristiane M. Hansson, Trine Giving Kalstad og Kjersti Wold.

Boken selges fra lub.no og i alle norske bokhandlere.

i

Se også:

God morgen Norge: - Alt ble revet vekk. Framtiden ble borte. Intervju Linn Stokke og Kristiane M. Hansson (5. april 2017)

God morgen Norge: Sønnen tok sitt eget liv. Intervju med Jon Shultz (18. april 2017)

Når krisen gir vekst (intervju på extrastiftelsen.no)

Posttraumatisk vekst - blogginnlegg om lanseringen av "Hovland i 50"

Se arrangementet på LUBs YouTube kanal:

Del 1 (40 min) og del 2 (47 min).