Atle Dyregrov
Fagbokforlaget 2008

Beredskapsplan for skolen er en fagbok rettet mot skolepersonell. Målet å gi konkret og praktisk kunnskap om hva som er god krisehåndtering og hvordan skolene best kan organisere dette arbeidet. Boken tar for seg alle typer kriser, både de som rammer enkeltelever og kriser der hele skolen er rammet. Forfatter psykolog Atle Dyregrov har rik erfaring fra møter med kriserammede personer og organisasjoner. Han presenterer her et redskap som kan være godt å støtte seg på når skolepersonell står overfor sorg og krise.

Første del av boken formidler generell og oppdatert kunnskap om sorg- og krisereaksjoner hos barn, råd for håndtering av ulike krisehendelser i skolen, samt en del om lederskap i krisesituasjoner. Så presenteres kunnskap om hvorfor og hvordan man bør utforme beredskapsplaner i skolen og viktige aspekter rundt dette arbeidet, som for eksempel risikoanalyse, organisatoriske retningslinjer og konkrete retningslinjer for hva man bør gjøre ved ulike hendelser.

Boken er lettlest og rik på eksempler. Den kan anbefales til alle ansatte i skoleverket som potensielt vil være eller er delaktige i håndteringen av kriser.

Tekst: Kristiane M. Hansson, opprinnelig trykket i Oss foreldre imellom 1.13