Tekst: Trine Giving Kalstad

Etter å ha tatt avskjed med ditt kjære barn, kommer den tunge hverdagen som plutselig ble så annerledes. Hvordan kunne dette skje, jeg klarer ikke å gå videre, jeg burde ha …. er spørsmål som kan gnage og gi masse næring til selvbebreidelsen. Tanker som tenk om jeg bare hadde…. kverner så mye i hodet at du blir helt utslitt i kroppen. Og ikke nok med det, du er blitt så bekymret. Verden er blitt så uforutsigbar at nå kan alt skje! Du er redd for at andre i familien din også kan dø, kroppen din er i konstant beredskap. Det gir kroppslige vondter, som igjen kan gi næring til helseangst. For smerten kommer i så mange former og savnet er så stort. Konsekvensene kan være en intens lengsel, mangel på energi og motivasjon og lite sosial kapasitet. Eller kanskje har du så høy aktivitet at sorgen ikke får plass?

Hjelp med de typiske sorgproblemene

Workshopen Selvhjelp ved sorg tar tak i de vanlige problemene sørgende møter: grubling, angst, bekymring, skyldfølelse, smerter og relasjonelle problemer med venner og familie. Med støtte fra Stiftelsen Dam har LUB gjennomført fire dagssamlinger i Oslo, Fredrikstad, Stavanger og Voss med 50 deltakere. Psykologspesialist Elin Fjerstad og fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad er kursledere. Målet var å hjelpe etterlatte til å leve best mulig med sin tapsopplevelse og forebygge komplisert sorg og psykiske lidelser.

Når livet er vanskelig, trenger vi all den hjelp og støtte vi kan få. Men vi trenger også å hjelpe oss selv med alt som er på innsiden – tanker og følelser man kan kjenne seg alene med. På workshopen jobber vi med hva følelsene våre kan fortelle oss, og hvordan tanker og følelser henger sammen. Gjennom korte innledninger, demonstrasjoner og øvelser øvde vi på hvordan vi kan gradvis forandre uhensiktsmessige tankemønstre som gjør vondt verre. Tankene våre kommer og går hele tiden og er som en slags samtale vi har med oss selv. Når vi sliter, blir det viktig å bli klar over denne indre samtalen. Gjennom en god og støttende indre dialog kan vi bedre hente frem medfølelse for oss selv og motivasjon for å gradvis velge hvordan vi vil forholde oss til ting.

Tilbakemeldingene viser at deltakerne har fått verktøy for hvordan de kan støtte seg selv i vanskelige sosiale situasjoner og flere har blitt tryggere og modigere i å prøve å ta nødvendige grep i eget liv.

workshop Stavanger
Deltakere på workshop i Stavanger. Her var kognitiv terapeut og LUB-medlem Lise Falang-Petterson (i rød genser) kursleder sammen med Trine (t.h.)

Den lille sorgboka

Workshopen bygger på Den lille sorgboka, skrevet av kurslederne Elin Fjerstad og Trine Giving Kalstad. Foreldre som mottar oppfølging fra LUB tilbys denne boka gratis. Her beskrives verktøyene vi har jobbet med på workshopen. På denne måten «lever» kurset litt videre i LUB.

Les mer om boka og bestill den her.

Gode og trygge kursledere gir ei god og trygg gruppe. Den lille sorgboka er nærmest alltid med meg i vesken min.
Kursdeltager i Oslo.

Publisert 21.09.2020 (opprinnelig sak ble publisert i LUB-magasinet 1.20)