Prosjektene som er støttet skal se på følgende temaer:

  • Morkaken og dårlige barn, der de skal se på forandringer i morkaken som årsak til svangerskapskomplikasjoner.
  • Overvåking ved risikofødsel, der de skal sammenligne to etablerte tilleggsmetoder ved fosterovervåkning.
  • Metabolske karakterisitika, der de skal utvikle et verktøy for å monitorere (overvåke) og diagnostisere fødselsasfyksi (oksygenmangel) og andre truende tilstander i spedbarnsperioden.
  • Immunologisk defekt ved krybbedød.

Tildelingsprosenten var svært høy denne gangen med støtte til hele 4 av 5 søkte prosjekter. LUBs eget fondsutvalg som består av kvalifiserte forskere innen aktuelle medisinske fagfelt og psykologi, vurderte søknadene og leverte sin innstilling til landsstyret som vedtok den endelige bevilgningen.

Vi gratulerer mottakerne og ønsker lykke til med forskningen!
 

 

LUBs forskningsfond gir støtte til forskning på uforklarlige dødsfall i svangerskapet, i spedbarns- og småbarnsalder og til sorgforskning.

Neste søknadsfrist er 1. juni og vi lyser ut midler i april.

i

Hvor kommer midlene fra?

LUB har vært en betydelig bidragsyter og pådriver til forskning siden første forskningsbevilgning som var på 17.000 kr i 1987 og fram til i dag. Bevilgningene har blitt vesentlig større siden 1987, og LUB har frembragt ca 37 millioner kroner til forskning fra forskningsfondet i løpet av disse årene. Forskningsfondet består av midler fra Landsforeningen uventet barnedøds inntektsbringende arbeid; i hovedsak fra gaver og salg av lodd og kalender.

Tusen takk til alle som har bidratt til at vi også i år kan støtte forskning!

Ønsker du å støtte vårt arbeid for å få mer kunnskap om dødfødsler slik at flere barn kan reddes? Gi en gave!