Derfor er LUB er pådriver for forskning på dødfødsler, krybbedød, uventet barnedød og sorg. Vi deler hvert år ut midler fra vårt eget forskningsfond og jobber med å få finansiert prosjekter via andre ordninger. Fire spennende prosjekter støttet av LUBs forskningsfond, og to prosjekter støttet av Extrastiftelsen med LUB som søkerorganisasjon, har pågått i 2018. Les presentasjon av alle prosjektene her. (JPG, 151KB)

Forskning på morkakehelse og fødselsovervåkning

Morkakesvikt er den vanligste årsaken til dødfødsler og veksthemming. Kunnskap om morkaken er derfor svært viktig for LUB og noe som opptar mange av våre medlemmer. Målet med studiet «Morkaken og dårlige barn» er å kunne gjenkjenne gravide med forsinket modning av morkaken, slik at disse kan få tettere svangerskapsovervåkning og om nødvendig tidligere forløsning. «PREDDeD-studien» har over tre år utforsket sammenhengen mellom morkakehelse og utfall av svangerskap og fødsel.

I «OSLO-studien» har man sammenliknet to metoder for fosterovervåkning i fødsel. Hvis den ene metoden viser seg å være bedre enn den andre, vil det kunne bidra til færre barn får alvorlige hjerneskader eller dør i forbindelse med fødsel.

Krybbedødsgåten

To prosjekter har dette året sett på problemstillinger knyttet til krybbedød: Studiet «Immunologiske defekter ved krybbedød» har sett på om svaret på krybbedødsgåten kan ligge i genene. I prosjektet «Hjerneødem ved plutselig død hos barn» prøver man å forstå betydningen av hjernens vannbalanse ved krybbedød.

Tusen takk til alle givere som har gjort det mulig for LUB å dele ut midler til forskning, sammen jobber vi mot vårt hårete mål – ingen barn skal dø!

 

LUB v/ Vilde von Krogh
Organisasjonsrådgiver