Hedret med «Et hjerte av gull»

Høydepunktet på årsmøtet i 2021 var utdelingen av frivillighetsprisen «Et hjerte av gull», som egentlig skulle skjedd på landsmøtet i fjor. Det var to verdige vinnere som i år ble hedret for sin fantastiske innsats i LUB: Anbjørg Marie Aarsheim og Lise Falang-Petterson. Vi gratulerer med velfortjent pris! Se utdrag fra juryens begrunnelse i egen boks.

Utdrag fra juryens begrunnelse for frivillighetsprisen

2010, et vendepunkt for årets prisvinner. Året da barnet døde og alt endret seg, og livet tok en ny retning. Og med det kom en livsoppgave inn og nye nettverk tok form. For ganske så tidlig ble det for årets prisvinner viktig å bruke denne tapshistorien til nytte for andre, drivkraften var et brennende engasjement for familier som hadde mistet det kjæreste de hadde og som følte at livet raser helt sammen. Sorgens sterke krefter ga mange utslag for prisvinneren. Allerede året etter var prisvinner å finne på LUBs sorgstøttekurs for nye kontaktpersoner. Samtidig brant prisvinneren for lokalt nærvær i LUB og tok raskt initiativ til lokal innsats.

Årets prisvinner er utdannet innen helse- og sosialfag og har latt LUB nyte godt av dette, er dyktig på sitt fagfelt og i sitt frivillige engasjement for LUB, har en solid stayerevne, og på samme tid et stort spekter av egenskaper og kvaliteter. Så stort spekter at prisen i år ble todelt. For det er nemlig to prisvinnere i år – fordi vi vil anerkjenne nødvendigheten av at vi må jobbe parallelt på ulike måter for å kunne oppnå de gode resultatene. Deres dyktighet og stayerevne kommer til uttrykk på forskjellig vis nettopp i kraft av deres personligheter.

Prisvinner 1 er omgjengelig, rolig og trygg. Foreldre som har møtt prisvinneren som gruppeleder, kontaktperson eller styremedlem i fylkeslaget forteller om stor omsorgskapasitet der både sorg og latter får plass, hun har en god og lun humor.

Prisvinner 2 har flere blitt kjent med som en god og trygg kontaktperson, sorggruppeleder, gravid igjen-gruppeleder, fylkeslagsstyremedlem og etter hvert leder og som foredragsholder i LUB. Hun sier «jeg bare elsker det,» om det å få formidle erfaringer om å leve med sorg og hvordan man kan bli bedre på å hjelpe seg selv når hverdagen knirker og sorgen herjer.

Prisvinner 2 har bidratt på mange nyrammethelger, landsmøter og sitter i Landsstyret på tredje året. Alt dette finner hun svært meningsfullt. Hun er god til å fremsnakke LUB i alle sammenhenger. Hun trives når hun er sammen med «sin andre familie». Og vi vet at LUB har vært viktig i hennes liv, hun fant jo til og med sin forlover gjennom LUB!

Prisvinner 1 var godt gift da hun ble del av LUB, men snakker varmt om den unike kontakten man får gjennom å dele en lik skjebne. Hennes vesen inviterer til tillit og nærhet, både til sørgende og til helsepersonell. Som leder i fylkeslaget siden 2017, og styremedlem helt siden 2012, så har hun sammen med resten av styret etablert en unik kontakt med sykehuset i Stavanger. Nå har fylkeslaget faktisk fått til at over 50 minneesker er delt ut på Stavanger sykehus.

Årets prisvinnere inviterer på hver sin måte til fellesskap og nærhet, til et sted å høre til. Dere lever opp til LUBs motto «Vi er til stede». I dag er det dere to, Anbjørg Marie Aarsheim og Lise Falang-Petterson som skal hedres. Vi gratulerer dere begge to som verdige vinnere av årets frivillighetspris!

i

Vinnerne ble nominert av LUBs medlemmer. Juryen besto av forrige vinner, Kristine Lie, styreleder Marit Galta-Opheim og fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad.
 

Vil du foreslå en kandidat til frivillighetsprisen ”et hjerte av gull”?

Neste utdeling av prisen «Et hjerte av gull» er på landsmøtet helgen 1.-3. april 2022. Dersom du eller fylkeslaget ønsker å foreslå en kandidat må dette gjøres senest tirsdag 1. mars. Se Statutter LUBs frivillighetspris (PDF, 78KB).

i