LUB Rogaland har de siste månedene hatt et godt samarbeid med Stavanger universitetssykehus for å få på plass minnebokser i de ulike avdelingene. Ideen ble startet av fylkeslaget tidlig i 2018, og har nå utviklet seg til et ferdig produkt.

Onsdag 13. juni 2018 var dagen endelig kommet hvor vi kunne overrekke 20 minnebokser.

Vi ble først møtt av sykehusprest Angelika Fjetland, som tok godt imot oss - for deretter å ta oss med rundt på de ulike avdelingen for å avlevere minneboksene.

Sykehusprest Angelika holder en minneboks, flankert av tre fra LUB Rogaland

Minneboksen som LUB Rogaland delte ut, ble godt mottatt på sykehuset. F.v. Sigve Halvorsen, Nina Ekeland, sykehusprest Angelika Fjetland og Aina Tøge Johannesen.

Vi var først innom fødeavdelingen, som fikk 5 bokser. Deretter gikk turen videre til fødeloftet som også fikk 5 bokser. Videre ble det gitt 5 bokser til nyfødt barneintensiven, 2 bokser til barneavdelingen og 2 bokser til Intensiv akuttavdeling. 1 boks ble beholdt som reserve på prestekontorer.

Vi i LUB Rogaland er veldig glad for alle de positive tilbakemeldingene vi fikk. Vi håper at denne minneboksen kan gjøre det litt lettere for nyrammede, både ved at det blir lettere å finne informasjon og at de vet at boksen er utformet av mennesker som har vært i samme situasjon selv.

Innholdsliste

Innhold i minneboksen:
- Alle LUB sine brosjyrer
- En symbolsk pose med beskrivelse
- 2 stykk hårlokkposer
- Skriv fra sykehuset med info om sorggrupper
- Litteraturliste som omhandler tap av barn
- En liten bamse

Det er fortsatt god plass i minneboksen til å legge flere ting oppi, f.eks hånd- og fotavstøpning, minnebok/bilder etc

Med vennlig hilsen oss i
LUB Rogaland