Alle medlemmer over 15 år er velkommen til å svare. Undersøkelsen er anonym. Formålet er å undersøke om LUBs tilbud dekker våre medlemmers behov for støtte og informasjon etter tapet. I tillegg ønsker vi å undersøke hvordan medlemmene opplever LUB, vårt arbeid og våre tilbud.

Dine svar er viktige!

LUB mottar statsstøtte og denne undersøkelsen er viktig for å kunne rapportere til helsemyndighetene om hvilken nytte vår virksomhet har. Derfor trenger vi at flest mulig av våre medlemmer deltar.

Hvem kan svare på undersøkelsen?

Alle medlemmer får nå tilsendt e-post med en lenke til spørreskjemaet. Undersøkelsen tar ca. 10 minutter. Har du ikke mottatt e-post, gi beskjed på post@lub.no.

Medlemskapet inkluderer alle i husholdningen. Vi oppfordrer begge foreldre, og gjerne også eventuelle søsken over 15 år, til å svare på undersøkelsen. Det samme gjelder besteforeldre,  tanter og onkler som er medlemmer.  

Hvem utfører medlemsundersøkelsen?

Undersøkelsene utføres av sekretariatet i LUB. Dersom du har noen spørsmål om eller får noen reaksjoner på spørreundersøkelsen, kan du ta kontakt på telefon 22 54 52 00 eller post@lub.no.