FORSKNINGSPRESENTASJON De fleste forskningsaktiviteter innen temaet sen spontanabort og dødfødsler fokuserer på mors risikofaktorer som for eksempel høy alder, diabetes, hypertensjon, røyking, og historikken av hjerneslag i familien, samt fosterets risikofaktorer som lav vektøkning under svangerskapet. 

Vi har et stort kunnskapshull om betydningen av menns hjerte- og karsykdommer, diabetes, og andre faktorer for forekomst av dødfødsler og sene spontanaborter.

Det meste av forskningen på menns helse og reproduksjon fokuserer på lav fertilitet hvor diabetes, hjerte-og karsykdommer (som hjerteinfarkt og høyt blodtrykk), høye fettnivåer i blodet, og andre faktorer har blitt knyttet til risiko for mindre fruktbarhet blant menn. Noen forskningsresultater viser også muligheten for at noen risikofaktorer for mindre fruktbarhet blant menn muligens kunne knyttes til økt sannsynlighet for å miste fosteret i en veldig tidlig fase av svangerskapet. Men i de fleste studier er utvalget av menn lavt og har mangelfulle opplysninger om mors risikofaktorer.  
 

Nyskapende forskingsprosjekt

Risikofaktorer hos far forbindes gjerne med lignende risikofaktorer hos mor, og det har til nå vært vanskelig å si noe om hvordan far alene påvirker svangerskapsutfall. En slik kartlegging krever et nyskapende og metodisk godt forskningsprosjekt.

På grunn av veldig gode datakilder i Norge har vi en enestående mulighet for å gjennomføre en omfattende og statistisk robust undersøkelse på dette temaet.

Helsevariabler hentes fra tre store helseundersøkelser gjennomført i Norge (Kohort Norge, 40-åringsundersøkelsene, og Fylkeshelseundersøkelsen i Finnmark, Sogn og Fjordane, og Oppland). Menn som deltok i en av disse tre helseundersøkelsene da de var 50 år eller yngre skal knyttes opp mot Medisinsk fødselsregister og Dødsårsaksregisteret for opplysninger om sen spontanabort og dødfødsler. Mors risikofaktorer skal hentes fra Medisinsk fødselsregister og fra de samme tre helseundersøkelsene dersom hun har deltatt i en av disse.

Vi har over 250 000 menn og dobbelt så mange fødsler i datamaterialet. I tillegg har vi helseopplysninger på over 230 000 fødsler hvor begge foreldre deltok i enn av de tre nevnte helseundersøkelsene. Det vil si at datamaterialet gir oss den sjeldne muligheten til å undersøke fars risikofaktorer mens vi også tar hensyn til mors risikofaktorer i analysene.

LUB finansieringen har dekket den viktige oppstartsfasen av prosjektet som inkluderer alle de nødvendige prosedyrer og godkjenninger for sikring av personvern og kostnadene forbundet med datautleveringer og koblinger.

Menns helse og dødfødsler

Prosjektleder: Ph.d. Grace M. Egeland
Institusjon: Avdeling for helseregisterforskning og –utvikling, Område for helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet, Bergen
Tildelt beløp: 100 000
Prosjektets varighet: 2020
Midler tildelt fra: LUBs forskningsfond

i

Opprinnelig publisert i LUB-magasinet 2.2020

Ønsker du å bidra til LUBs forskning?

Det er fortsatt for lite kunnskap om hvorfor barn dør, enten det skjer i magen, i krybbedød eller på andre måter. LUB er pådriver for forskning som kan redde liv og gi viktige svar. Gjennom vårt forskningsfond tildeler vi hvert år midler til forskning på uventet barnedød. Midlene kommer hovedsakelig fra gaver og salg av lodd- og kalender. Støtt LUB på Vipps til 10591. Eller gi en gave her.