La oss sammen skape en sterk bølge av lys!

15. oktober er den internasjonale minnedagen for barn som døde i svangerskapet og tidlig i livet. En bølge av lys vil gå rundt jordkloden når etterlatte og pårørende tenner lys i alle tidssoner kl 1900. Et varmt uttrykk for båndene og fellesskapet mellom familier over hele verden som har opplevd samme smerte. Jeg håper derfor du som har opplevd å miste barn vil tenne lys sammen med oss andre. Og det samme håper jeg familie, venner og andre pårørende vil gjøre. Uansett om du gjør det hjemme hos deg selv, ved graven eller på en av våre lokale markeringer, så vil vi sammen skape en sterk bølge av lys!
 

Lys for å minnes men også for håp

Vi var så heldige å ha Amalie her 2 år, 1 måned og 1 dag før vi ble rammet av krybbedød. Vi har hatt 2 bursdager og 3 julaftener. Vi har hørt ord og latter vi aldri vil glemme. Amalie har gitt meg mye. Hun har framfor alt formet mine verdier og målsettinger. Hun motiverer meg til jobbe for at andre ikke skal oppleve samme katastrofe og samme smerte. Så når jeg tenner mitt lys så er det også for håp om at andre ikke skal oppleve å miste barn. Håp er en god drivkraft, og når vi i tillegg forener våre krefter kan vi sammen forhindre barnedødsfall.
 

Med mer forskning kan liv reddes

Nærmere 400 barn dør årlig sent i svangerskapet og i sped- og småbarnsalder. Hver eneste dag er det altså en familie i Norge som opplever å miste et lite barn. Vi som har mistet barn unner ingen å oppleve denne smerten. Derfor ønsker vi i Landsforeningen uventet barnedød forskning som kan gi svar på hvorfor disse barna dør i livets begynnelse. Med mer kunnskap kan slike dødsfall forebygges. Med mer kunnskap kan liv reddes. 

Amalie har en spesiell plass i mitt hjerte. Jeg verken vil eller kan glemme henne. Jeg kommer derfor til å gi en gave til forskning i forbindelse med minnedagen 15. oktober, og jeg kommer også til utfordre familie, venner, naboer og kollegaer til å gjøre det samme. Jeg håper flere av dere vil gjøre det samme!
 

Små føtter setter dype spor

Selv om vi som har mistet barn bærer på forskjellige historier, så er det i alle tilfeller en framtid som gikk tapt. For meg har engasjementet i LUB og innsatsen for at andre ikke skal oppleve samme katastrofe vært en måte å skape mening ut av det meningsløse. Amalie er fortsatt med meg og hun motiverer meg til å kjempe for LUBs visjon om at ingen barn skal dø.

La oss sammen tenne lys for håp! Og la oss sammen gjøre en innsats for å forhindre barnedødsfall. Da vil også vi sette spor etter oss, slik våre barn har satt spor etter seg i våre hjerter.

Øystein Lie portrett

Øystein Lie
Styreleder i LUB