Dette viser en norsk studie fra Medisinsk fødselsregister og Folkehelseinstituttet.

Artikkelen "Prior Adverse Pregnancy Outcome and the Risk of Stillbirth” ble publisert i tidsskriftet Obstetrics and Gynecology i desember 2009.

Les mer om studien i Oss foreldre imellom 1.10: Økt risiko for dødfødsel i neste svangerskap (PDF, 115KB)