Forlenget sorgforstyrrelse (Prolonged Grief Disorder) kan gis etter 6 måneder og er et viktig redskap for å skille normal sorg fra en fastlåst og komplisert sorg som gir betydelige helseproblemer og reduserer sosial fungering. Disse sorgreaksjonene vil ofte kreve behandling. Med en offisiell diagnose følger rettigheter og krav på behandling.

– Selv om denne diagnosen ikke favner alle typer komplisert sorg og barn ikke er nevnt, er dette et viktig skritt på veien i økt anerkjennelse av sorgens krefter og de betydelige psykiske og fysiske helseproblemer sterk sorg kan føre til dersom ikke sørgende mottar riktig og tilpasset hjelp og behandling, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad, som også er udannet som komplisert sorg-terapeut.

Komplisert sorg forekommer hos 7 % av alle som opplever tap av nære personer. Foreldre som mister barn og etterlatte etter plutselig og voldsom død har betydelig økt risiko for å utvikle komplisert sorg.
 

Uvisst når diagnosen vil kunne brukes i Norge

Den norske spesialisthelsetjenesten bruker i dag diagnosesystemet ICD-10, som i framtiden skal erstattes av ICD-11. ICD-11 ble utgitt av WHO 18. juni 2018 og medlemslandene kan nå forberede implementering og oversette ICD til sine nasjonalspråk. Det er foreløpig uvisst når ICD-11 vil bli tatt i bruk i Norge. Se mer informasjon om ICD på Direktoratet for e-helse: ICD-10 og ICD-11.
 

Se også:

Plutselig barnedød gir høy risiko for komplisert sorg

Problematisk å sykmelde sørgende på feil grunnlag

Kompliserte sorgreaksjoner