Vi antar at en relativt stor gruppe ikke vet om eller tør å ta kontakt med Amathea eller LUB til tross for at de opplever situasjonen sin som vanskelig og utfordrende.

LUB inviterte Amathea til et samarbeid for å lære mer om kvinners erfaringer etter slike tap. I dette prosjektet skal vi intervjue fem kvinner med tapserfaring mellom uke 16 og 21, og fem helsepersonell som møter kvinner i en slik situasjon. Gjennom dette pilotprosjektet, som er støttet av Stiftelsen DAM, ønsker vi å lære mer om både kvinners psykososiale behov og helsepersonells erfaringer, slik at disse kvinnene kan ivaretas bedre.