Artikkelen Association between pregravid physical activity and family history of stroke and risk of stillbirth: population-based cohort study ble nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet BMJ Open.

Nedsatt fostervekst er etablert som den viktigste årsaken til dødfødsel. Formålet med denne studien var å evaluere om familiehistorie og livsstilsfaktorer også kunne spille en rolle.

Forskerne koblet data fra Kohort Norge (CONOR) og Medisinsk fødselsregister. CONOR er en samling helsedata og blodprøver fra flere norske helseundersøkelser fra forskjellige steder i Norge. Denne studien inkluderte CONOR-data fra kvinner i reproduktiv alder i Oslo, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark. Forskerne studerte 13 497 fødsler hos 8478 kvinner som fikk barn etter deltagelse i CONOR.  Blant disse var det 54 dødfødsler (4 per 1000). Gjennomsnittlig tid fra kvinnene deltok i CONOR til de fødte var 5,5 år.

Portrett av Grace Egeland

– Denne studien ga en sjelden mulighet til å se på risikofaktorer før svangerskap i forhold til økt risiko for dødfødsler, sier professor Grace Egeland (bildet), førsteforfatter og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Mindre risiko ved lett aktivitet - økt risiko ved anstrengende aktivitet

Studien viser at kvinner som deltok regelmessig i lett fysisk aktivitet minst tre timer i uken året før de deltok i CONOR undersøkelsen, hadde mindre risiko  for dødfødsler enn kvinner som ikke deltok i lett aktivitet (halvert risiko).  På den andre side hadde de som deltok regelmessig i anstrengende fysisk aktivitet minst 3 timer i uken året før de deltok i CONOR undersøkelsen økt risiko for dødfødsler (ca 2,5 ganger økt) sammenlignet med kvinner som ikke deltok i slik aktivitet.  Anstrengende aktivitet var definert som aktivitet som gjorde at man ble svett og kortpustet. Når man ekskluderte overvektige kvinner fra analysene og bare studerte dem som var normalvektige ved tidspunkt for CONOR deltagelsen, forble disse resultatene omtrent uendret.

Den absolutte risikoen for å miste et barn i dødfødsel var 4 per 1000, eller 0,4% totalt. Risikoen knyttet til regelmessig anstrengende fysisk aktivitet minst tre timer ukentlig var ca 2,5 ganger høyere, med andre ord økte den absolutte risikoen for dødfødsel i denne gruppen til 1%. Den gruppen som deltok i regelmessig lett fysisk aktivitet fikk risikoen for dødfødsel halvert, til 0,2%. For alle gruppene var altså den absolutte risikoen for dødfødsel lav.

– Hva kan være viktig å formidle videre til kvinner som planlegger å bli gravide på grunnlag av denne studien?

Portrett Kari Klungsøyr

– Det viktigste å formidle til kvinner som planlegger å bli gravide, er at det å delta i lett/moderat aktivitet er forebyggende. Når det gjelder anstrengende aktivitet, trenger vi mer forskning. Inndelingen av mengde fysisk aktivitet er grov, over 3 timer i uken kan inneholde et stort spenn. Vi hadde ikke detaljer som intensitet, varighet og hyppighet av den fysiske aktiviteten i denne studien, og vi hadde heller ikke opplysninger om de kvinnene som trente mye fortsatte med dette i svangerskapet. Vi trenger mer kunnskap om dette , sier professor dr. med. Kari Klunsgøyr (bildet) ved MFR/Folkehelsinstituttet som var medforfatter av studien og sitter i LUBs fagråd.   

Økt risiko for dødfødsel blant kvinner med hjerneslag i familien

Studien viste også at kvinner der førstegradsslektninger (mor, far, søsken) hadde hatt hjerneslag, hadde rundt 2,5 ganger økt risiko for å miste et barn i dødfødsel. På den annen side var det ingen økt risiko for de kvinnene der førstegradsslektninger hadde hatt hjerteinfarkt i yngre alder (< 60 år).

Funnene kan gi et annet perspektiv på livsløpsvitenskapen av hjerte- og karsykdommer blant kvinner, ifølge artikkelen.

Få opplever dødfødsler

I industrialiserte land ender om lag 4 av 1000 svangerskap med dødfødsel, dette er altså forholdsvis sjelden. Forfatterne understreker at det lave antallet dødfødsler i studien satte begrensninger på hvilke analyser som kunne gjøres, og at resultatene bør etterprøves i nye studier. Ifølge forskerne er det behov for mer forskning innen dette området.

Forskerne takker Landsforeningen uventet barnedød (LUB) for finansering av prosjektet.

Underbygger at sunn livsstil er forebyggende

– Dette er en interessant studie. Det viktigste å ta med seg er at studien underbygger at en sunn livsstil med lett til moderat aktivitet og normal vekt er forebyggende. Så håper jeg vi kan få mer kunnskap om hvordan hard trening kan virke inn på svangerskapet. Det er viktig for LUB å støtte forskning som kan utvikle vår forståelse av hvordan vi kan forebygge flere dødfødsler, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad.

Studien er støttet av LUBs forskningsfond.
Ønsker du å støtte vårt arbeid for å få mer kunnskap om dødfødsler slik at flere barn kan reddes? Gi en gave!


Artikkelen kan leses i sin helhet her: 

Egeland m.fl. Association between pregravid physical activity and family history of stroke and risk of stillbirth: population-based cohort study, BMJ Open 2017; 7.