Turowski brenner for at flere etterlatte skal få svar på hvorfor morkaken sviktet. Ved å avdekke morkakens mysterier håper hun også vi skal kunne forebygge slike dødsfall. Et viktig bidrag i hennes doktorarbeid har vært å utvikle bedre diagnostiske kriterier for funn i morkaken.

Se også: Morkakesvikt

Se sammendrag av anhandlingen og oversikt over og linker til publiserte artikler lenger ned på siden.

Borghild og Gitta

Gratulerer Gitta Turowski og hovedveileder Borghild Roald (t.v.)!

Forskningen er finansiert av ExtraStiftelsen og LUB.

Doktoravhandling:

Pathology in dysfunctioning placentas
Gitta Turowski

Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2016


Sammendrag

(hentet fra www.med.uio.no)

Morkaken (placenta) er et komplekst og viktig organ for barnets utvikling i mors liv. Svikt av morkakens funksjon kan føre til at barnet ikke vokser som det skal eller dør i mors liv. For tiden finnes ingen biomarkør som avdekker morkakesvikt.

I sin avhandling ’Pathology in dysfunctioning placentas’ har Gitta Turowski og medarbeidere testet biomarkører som diagnostisk verktøy for svangerskapsdiabetes og virusinfeksjon i placenta.

Siden det ved oppstart av prosjektet ikke fantes en enhetlig diagnoseformulering av morkakefunn i patologifaget, ble internasjonal publiserte kriterier til mikroskopisk tolkning av placenta samlet, og i tett samarbeid med klinkerne systematisert. Forståelighet, reproduserbarhet og klinisk relevans innenfor sykdomsprosessen var hovedfokus.

Det foreslåtte placentaklassifikasjonssystemet ble testet og funnet verdifull for oppfølging av mor og barn.

Betennelse i placentatotter kan være relatert til smitte med virus eller avstøtningsreaksjon fra mor med gjentagelsesrisiko fra liten til høy. Eksempler på betennelse er smitte med forkjølelses- eller mage-tarm virus, som er harmløs for mor, men alvorlig for barnet. I en cellekultur studie var smittede placentarelevante celler med nevnte virus kun avdekkbar med immunfarger.

Diabetes i svangerskap er en økende trussel for mor og barn på kort og lang sikt. Blant flere biomarkører relatert til sukker- og fettstoffskifte som ble testet i placentavevet, var flere signifikant relatert til svangerskapsdiabetes.

Budskapet fra studiene er at bruk av biomarkører hjelper til å forklare placentasvikt. Godt samarbeid mellom behandlende leger, jordmødre, sykepleier og patologer øker forståelsen av morkakefunksjon.


Ordforklaring:

Biomarkører: stoffer som tas ut av en organisme og analyseres og som kvalitativt eller kvantitativt forteller noe om organismens tilstand på det gitte tidspunkt. (Store medisinske leksikon, sml.snl.no)


Artikler:

1) A new, clinically oriented, unifying and simple placental classification system. G. Turowski et al (2012). Placenta 33; 1026-1035

2) A survey of obstetricians' views on placental pathology reporting. Walsh CA1, McAuliffe FM, Turowski G, Roald B, Mooney EE (2013). International journal of gyneacology and obstetrics, Jun;121(3):275-7

3) Viral infection in placenta relevant cells – a morphological and immunohistochemical cell culture study. G Turowski, H Rollag og B Roald (2015). APMIS (Acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica) 123; 60-64

4) Placental morphology and biomarkers in gestational diabetes, mellitus. G. Turowski et al. Manusikript i revisjon (per juni 2016), antatt av Placenta.


Se også:

Morkakesvikt

Morkaken styrer livet ditt (intervju med Gitta Turowski i Apollon, 24.04.17)