Da Sanne Busch-Reitan var tre og et halt år gammel mistet hun lillebror Nico i krybbedød. Hun mistet den personen hun skulle hatt den lengste relasjonen til. Dette har preget henne både som barn og ungdom. Hun har kjent på tanker og følelser som andre ungdommer ikke har kunnet forstå, fordi det er så langt fra det livet de selv lever. Og fordi Sanne har slitt med å formidle dette.

– Det var så vanskelig å sette ord på det jeg kjente på, både overfor familien min og vennene mine. Jeg savnet å lese om andre ungdommers erfaringer med sorg og krise, å ha noen jeg kunne relatere meg til, sier Sanne som nå er 19 år. Hun har slitt med å svare på hvor mange søsken hun har, hun har vært mye trist, fortvila og frustrert, og hun har vært livredd for at lillesøsteren også skal dø fordi hun har vært mye syk.

– Familien min klarte ikke å se meg, de hadde så mye med seg selv og jeg ville beskytte dem.  Derfor holdt jeg alt inni meg. På skolen var jeg blid og glad, men hjemme var jeg sint og stygg. Til slutt gikk det ikke lenger, jeg mistet meg selv helt, sier Sanne som etter hvert fikk hjelp hos en psykolog.

– Jeg trengte noen å snakke med og jeg trengte hjelp med traumene mine, sier Sanne som er opptatt av at det er viktig at ungdom søker hjelp når det blir for vanskelig. Hun håper at den nye nettsiden kan bidra til at flere kan forstå hvordan det å sørge påvirker hverdagen din som ungdom og hvor man kan søke hjelp. Men kanskje aller mest er Sanne opptatt av at ungdom som sliter etter å ha mistet noen, ikke skal føle seg så alene.

Bilde av Sanne

– Jeg håper at det å lese min og andre ungdommers historier om å miste søsken, en forelder, en venn eller andre nære kan skape litt gjenkjennelse og gjøre sorgen litt lettere å bære. Som ungdom er det så viktig å vite at man ikke er alene om å ha det vanskelig, sier Sanne. Hun får støtte av hovedforfatter av nettsiden pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt, som også har mistet en lillebror, da hun var 13 år gammel.

BIlde av Eline G Røkholt

– Det jeg savnet aller mest, var å høre om andre i lignende situasjon. Dette har vi nå gjort noe med gjennom historiefortellingene, sier Eline. Hun understreker betydningen av nå ut med oppdatert kunnskap om det å sørge, om reaksjoner og hva som kan hjelpe.

– Alvorlig sykdom, brå dødsfall og tap er noe vi alle kan rammes av. Med denne nettsiden kan vi nå ut til mange, og hele tiden sikre at den er oppdatert både faglig og med linker til aktuelle hjelpetilbud. Denne nettsiden er unik, den binder sammen kunnskapsbasert informasjon og levde erfaringer av ungdommer selv. Jeg håper og tror ungdom kan finne trøst, støtte og hjelp ved å lese her, avslutter Eline. 

Om nettsiden ungdomogsorg.no

Hvordan sørger ungdom og hva kan hjelpe? På Ungdom og sorg gir vi informasjon om hvordan sorg kan komme til uttrykk, hvordan unge kan hjelpe seg selv og hvor de kan søke hjelp når det blir for vanskelig. Her formidles også unges egne erfaringer og opplevelser av det å ha mistet en forelder, et søsken, en venn eller andre nære personer.

Etter inspirasjon fra blant annet VG og NRK har vi utviklet en mal for historiefortellingen der tekst, bilder, filmer og sitater til sammen gir et ærlig og nært uttrykk. Vi håper at bruk av sitater, personlige historier og bilder bidrar til gjenkjennelse og normalisering av reaksjoner og behov, som igjen kan styrke de unge i å gjøre noe med egen situasjon og be om hjelp.

Sist, men ikke minst, gir ungdom konkrete råd til sine foreldre, venner, lærere og helsepersonell om hva de trenger for å bearbeide sorg og savn.

i

Hvem står bak?

Nettsiden ungdom og sorg er utarbeidet av LUB i samarbeid med LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, en bredt sammensatt prosjektgruppe med ungdommer, skoleansatte, helsesykepleier etc. Hovedforfatter er pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt. Prosjektleder er fagsjef Trine Giving Kalstad. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Se en kort film om nettsiden her: