For mange etterlatte foreldre er det å få møte andre foreldre som også har mistet barn av vesentlig betydning for egen sorgprosess. Slik likemannstøtte gir håp og rom for gjenkjennelse. Andre etterlatte kan med troverdighet si at de vet noe om hvordan man har det. De kan bekrefte at sterke og fremmede følelser, eller fravær av dette, er normale reaksjoner. De kan også bekrefte at sorg tar tid og livet kan bli godt å leve igjen.

Lang erfaring med sorgsamlinger
I 30 år har LUB arrangert helgesamlinger og seminarer for etterlatte foreldre. Her etableres fellesskap og nettverk, og erfaring og råd omkring mestring av sterk sorg og intenst savn utveksles. Helt sentralt på slike samlinger er formilding av kunnskap om sorg og sorgarbeid, og råd om hvordan man kan hjelpe seg selv i egen sorgprosess. Opplevelsen av å ikke være alene om det som har skjedd er viktig støtte. Disse samlingene har fått svært gode tilbakemeldinger. Nå støttes LUBs erfaringer også i ny forskning. 

– Foreldre som har deltatt på sorgsamlinger, forteller om en vesentlig reduksjon i komplisert sorg og posttraumatiske reaksjoner, skriver Rolf Gjestad og Atle Dyregrov i sin evalueringsstudie utført ved Senter for Krisepsykologi. Psykolog Freja Ulvestad Kärki støtter oppom konklusjonen og skriver at Betydningen av å være sammen med andre etter en traumatiserende hendelse, kan ikke overvurderes”

Må prioriteres mer

Slike samlinger blir ikke prioritert av helsemyndighetene, til tross for stor etterspørsel og den gode terapeutiske effekten dette har. LUB vil jobbe for at frivillige organisasjoner som LUB kan sikre at denne type likemannsarbeid får større anerkjennelse og bedre vilkår. Dette vil bli et viktig tema for LUBs møte med Helseminister Bent Høie fredag 7. August 2015.

Nye sorgsamlinger i LUB

I november skal LUB på nytt arrangere en slik sorgsamling for 50 foreldre som har mistet barn i løpet av de siste to årene. Dette er av høyeste prioritet i LUB og kan arrangeres takket være innsamlede midler.

Les artikkelen herTherapeutic weekend gatherings for bereaved parents