1. Meld fra om hvordan du har det - til dem du vil involvere. Vær ærlig med deg selv, både når du har det vondt og når du har det litt bedre.
 2. Tilpass hverdagen etter evne og forhold - oppretthold noen hverdagsrutiner og hold kontakt med arbeidsplassen.
 3. Ta hensyn til deg selv – gi deg selv omsorg og støtte.
 4. Vær forberedt på ukjente reaksjoner i kropp, tanker og følelser – søk kunnskap om sorg.
 5. Ta trygge og støttende veivalg- Lær deg nødvendige ferdigheter for å håndtere grubling, bekymring, påtrengende minner, dårlig søvn, energitap etc. 
 6. Ta pauser i tide - det er ingen skam å le selv om du er i sorg.
 7. Søk hjelp fra venner, kjente, likepersoner eller fagpersoner – de fyller ulike behov.
 8. Spar på kreftene – juster forventingen til deg selv og andre.
 9. Kom deg ut en halvtime i dagslys. Bruk kroppen.
 10. Ha tro på at det vil bli bedre!
   

© Trine Giving Kalstad, fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød (LUB)